دانلود word بررسي نقص بازداري و بازشناسي هيجاني در بيماران مبتلا به اختلال وسواس فکري- عملي

لینک دانلود

 دانلود word بررسي نقص بازداري و بازشناسي هيجاني در بيماران مبتلا به اختلال وسواس فکري- عملي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي نقص بازداري و بازشناسي هيجاني در بيماران مبتلا به اختلال وسواس فکري- عملي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي نقص بازداري و بازشناسي هيجاني در بيماران مبتلا به اختلال وسواس فکري- عملي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي نقص بازداري و بازشناسي هيجاني در بيماران مبتلا به اختلال وسواس فکري- عملي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روان شناسي باليني

تعداد صفحات :13

مقدمه: تحقیق حاضر به بررسی بازداری و بازشناسی هیجانی در افراد مبتلا به وسواس فکری- عملی و مقایسه این گروه با افراد بهنجار پرداخته است.روش: جامعه آماری این پژوهش افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی در دامنه سنی 45-15 ساله بود که در نیمه دوم سال 1388 و نیمه اول سال 1389 به بیمارستان های و مراکز درمانی و مشاوره شهرستان اردبیل مراجعه کرده بودند. جامعه بهنجار این پژوهش را کلیه افراد بهنجار 45-15 شهرستان اردبیل ساله تشکیل می داد. با روش نمونه گیری در دسترس از هر گروه 40 نفر و در مجموع 80 نفر انتخاب شدند و کلیه این افراد از نظر متغیرهای سن، جنسیت، سطح تحصیلی و دست برتری با همدیگر جور شدند. آزمودنیها با استفاده از آزمون بازداری هیجان، آزمون بازشناسی هیجان چهره ای، آزمون شدند. نتایج با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که افراد وسواس در بازداری هیجانی و بازشناسی هیجانی به طور معنی داری، ضعیف تر از گروه افراد بهنجار عمل کردند.نتیجه گیری: افراد مبتلا به وسواس در بازداری و بازشناسی هیجانی به طور معنی داری ضعیف تر از گروه سالم عمل کردند. افرادی که از بیماری وسواس فکری- عملی رنج می بردند؛ در بازداری و بازشناسی هیجانی در مقایسه با گروه بهنجار تخریب بیشتری نشان دادند.
كلید واژه: اختلال وسواس فکری- عملی، بازشناسی هیجانی، بازداری هیجانی

توضیحات بیشتر