دانلود word شناخت عوامل موثر بر افزايش مدت ماندگاري گردشگران در شهرستان صومعه سرا

لینک دانلود

 دانلود word شناخت عوامل موثر بر افزايش مدت ماندگاري گردشگران در شهرستان صومعه سرا دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word شناخت عوامل موثر بر افزايش مدت ماندگاري گردشگران در شهرستان صومعه سرا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word شناخت عوامل موثر بر افزايش مدت ماندگاري گردشگران در شهرستان صومعه سرا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word شناخت عوامل موثر بر افزايش مدت ماندگاري گردشگران در شهرستان صومعه سرا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات برنامه ريزي سكونتگاه هاي انساني (چشم انداز جغرافيايي)

تعداد صفحات :17

شهرستان صومعه سرا دارای منابع متنوع گردشگری است اما این منابع برای بهره برداری و جذب گردشگران به درستی مورد شناسایی قرار نگرفته اند. این مقاله بر آن است که توسعه گردشگری و عوامل موثر در افزایش مدت ماندگاری گردشگران را در این شهرستان مورد شناسایی و بررسی قرار دهد. در تحقیقات پیشین آداب و رسوم، جاذبه های طبیعی وفرهنگی و... به عنوان عوامل موثر در افزایش مدت ماندگاری گردشگران شناخته شده است. اما در رابطه با تاثیر زیرساخت ها و معرفی جاذبه ها و تاثیر شناخت گردشگران از محیط گردشگری توجه کافی مبذول نشده است. تحقیق حاضر از لحاظ روش، یک تحقیق توصیفی، استنتاجی و تحلیلی به حساب می آید. جامعه آماری این تحقیق کلیه گردشگران وارد شده به شهرستان صومعه سرا را تشکیل می دهد که با هدف تفریح، گذران اوقات فراغت، دیدار با اقوام و دوستان طی دوره زمانی اول تا سیزدهم فروردین به این شهرستان وارد شده اند. و حجم نمونه با روش نمونه گیری در دسترس برابر 100 نفر انتخاب شد. اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسش نامه توسط پژوهشگر، جمع آوری گردید روایی و اعتبار این پرسش نامه نیز با استفاده از آلفای کرانباخ مورد تایید قرار گرفت. با استفاده از رگرسیون در آزمون فرضیه مشخص گردید که رابطه معناداری بین تجهیزات و مدت ماندگاری وجود دارد و sig=0.02 می باشد اما بین معرفی و شناخت جاذبه ها با مدت ماندگاری رابطه معناداری وجود ندارد.
كلید واژه: گردشگری، مدت ماندگاری، شناخت، معرفی، تجهیزات، شهرستان صومعه سرا

توضیحات بیشتر