دانلود word بررسي عوامل مرتبط با ميزان استفاده معلمان راهنمايي از فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي و يادگيري

لینک دانلود

 دانلود word بررسي عوامل مرتبط با ميزان استفاده معلمان راهنمايي از فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي و يادگيري دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي عوامل مرتبط با ميزان استفاده معلمان راهنمايي از فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي و يادگيري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي عوامل مرتبط با ميزان استفاده معلمان راهنمايي از فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي و يادگيري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي عوامل مرتبط با ميزان استفاده معلمان راهنمايي از فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي و يادگيري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آموزش و ارزشيابي (علوم تربيتي)

تعداد صفحات :14

تحقیق حاضر به منظور «دانلود word بررسي عوامل مرتبط با ميزان استفاده معلمان راهنمايي از فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي و يادگيري»، در سال تحصیلی 89-88 در شهرستان گرمی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته ای شامل 22 سوال بسته - پاسخ در مقیاس لیکرت استفاده شد. ابتدا روایی صوری پرسشنامه بر اساس دیدگاه چند نفر از اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفت و سپس ضریب همسانی درونی به روش آلفای کرانباخ 0.89 بدست آمد.از حدود 210نفر معلم مقطع راهنمایی شهرستان گرمی تعداد 204 نفر، 87 نفر معلم زن، و 117 نفر معلم مرد کل شماری شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات روش های آماری توصیفی و تحلیل عاملی اکتشافی بکار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که: دسترسی به تکنولوژی روز و بویژه سخت افزار و نرم افزار، همچنین فرهنگ سازمانی مدارس در ارتباط با مدیریت مدارس، استقبال از فاوا و کاربردهای آن زمینه ساز، و تسهیل کننده بکارگیری، و استفاده معلمان در فرایند آموزش می باشد. به ترتیب عوامل فردی و درون نظام آموزشی می تواند کاربرد فاوا توسط معلمان راهنمایی در امر آموزش را پیش بینی کند.
كلید واژه: فناوری اطلاعات و ارتباطات، معلمان راهنمایی، فرایندهای یادهی و ی‍ادگ‍ی‍ری

توضیحات بیشتر