دانلود word شناسايي الگوهاي ژئوشيميائي با استفاده از آناليز تطبيقي خوشه اي چندمتغيره در برگه عشين

لینک دانلود

 دانلود word شناسايي الگوهاي ژئوشيميائي با استفاده از آناليز تطبيقي خوشه اي چندمتغيره در برگه عشين دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word شناسايي الگوهاي ژئوشيميائي با استفاده از آناليز تطبيقي خوشه اي چندمتغيره در برگه عشين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word شناسايي الگوهاي ژئوشيميائي با استفاده از آناليز تطبيقي خوشه اي چندمتغيره در برگه عشين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word شناسايي الگوهاي ژئوشيميائي با استفاده از آناليز تطبيقي خوشه اي چندمتغيره در برگه عشين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زمين و منابع

تعداد صفحات :14

آنالیز تطبیقی خوشه ای چندمتغیره (MCACA) که برای نخستین بار در این مقاله توسعه داده شده است، مزایای آنالیز تطبیقی چندمتغیره و آنالیز هوشه ای سلسله مراتبی را به کار برده و آنالیز خوشه ای R_Mode و Q_Mode را به طور هم زمان برای مجموعه بزرگی از داده ها اعمال می نماید. بر اساس این روش یک برنامه سیستماتیک به منظور شناسائی الگوهای ژئوشیمیائی تهیه شده است. توسط این برنامه، مراحل پیچیده تفسیر داده ها را می توان در یک مرحله اجرا نمود و اطلاعات ژئوشیمیائی مهم را می توان با یک نمودار مانند دندروگرام نمایش داد. به عنوان مثال موردی، کار بر روی شناسائی الگوهای ژئوشیمیائی ناحیه ای برگه 1:100،000 عشین در استان اصفهان انجام شده است. نتایج به دست آمده، الگوهای ژئوشیمیائی پنهان زیادی را نشان می دهد که با لیتولوژی، شرایط ساختاری و ... در ارتباط است و الگوهای ژئوشیمیایی اصلی با الگوهای زمین شناسی معین در ارتباط هستند. با درک ارتباط بین الگوهای ژئوشیمیایی و الگوهای زمین شناسی، نتایج حاصل از برنامه MCACA به تهیه نقشه زمین شناسی منطقه کمک می کند. داده های ژئوشیمیائی رسوبات آبراهه ای به دست آمده از اکتشافات ژئوشیمیائی ناحیه ای در ایران، اطلاعات مفیدی را بر اساس زمین شناسی و سایر عوامل در اختیار قرار می دهد و روش ارائه شده در این مقاله راهی جدید در ارزیابی این منابع فراهم می کند.
كلید واژه: آنالیز تطبیقی، آنالیز خوشه ای، دندروگرام، رسوبات آبراهه ای، الگوهای ژئوشیمیائی

توضیحات بیشتر