دانلود word رابطه بين انگيزه پيشرفت، منبع کنترل، خودپنداره و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال اول متوسطه نواحي پنج گانه تبريز

لینک دانلود

 دانلود word رابطه بين انگيزه پيشرفت، منبع کنترل، خودپنداره و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال اول متوسطه نواحي پنج گانه تبريز دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word رابطه بين انگيزه پيشرفت، منبع کنترل، خودپنداره و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال اول متوسطه نواحي پنج گانه تبريز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word رابطه بين انگيزه پيشرفت، منبع کنترل، خودپنداره و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال اول متوسطه نواحي پنج گانه تبريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word رابطه بين انگيزه پيشرفت، منبع کنترل، خودپنداره و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال اول متوسطه نواحي پنج گانه تبريز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آموزش و ارزشيابي (علوم تربيتي)

تعداد صفحات :25

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، منبع کنترل، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال اول متوسطه نواحی پنج گانه تبریز بود. جامعه آماری 26769 نفر بود که تعداد 170 نفر دختر و 214 نفر پسر به عنوان نمونه آماری و با شیوه نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه انگیزه هرمنس و پرسشنامه منبع کنترل راتر و پرسشنامه خودپنداره راجرز است.روش تحقیق این پژوهش از نوع همبستگی - توصیفی بود و برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.نتایج نشان داد که در دانش آموزان دختر و پسر رابطه معنادار و مثبتی بین پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت و منبع کنترل و خودپنداره وجود دارد. بطوریکه هر قدر فرد از انگیزه پیشرفت بالاتری برخوردار باشد و منبع کنترل او درونی تر باشد و از خودپنداره بهتری برخوردار باشد از پیشرفت تحصیلی بالاتری برخوردار خواهد بود. در جهت پیش بینی متغیر پیشرفت تحصیلی، ابتدا خودپنداره و سپس انگیزه و در نهایت منبع کنترل دارای اهمیت می باشد.
كلید واژه: انگیزه پیشرفت، منبع کنترل، خودپنداره، پیشرفت تحصیلی

توضیحات بیشتر