دانلود word آيا تابش پروفيلاکتيک ليزر 585 PDL نانومتر در بهبود پيش اسکارهاي ماموپلاستي موثر است؟

لینک دانلود

 دانلود word آيا تابش پروفيلاکتيک ليزر 585 PDL نانومتر در بهبود پيش اسکارهاي ماموپلاستي موثر است؟ دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word آيا تابش پروفيلاکتيک ليزر 585 PDL نانومتر در بهبود پيش اسکارهاي ماموپلاستي موثر است؟  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word آيا تابش پروفيلاکتيک ليزر 585 PDL نانومتر در بهبود پيش اسکارهاي ماموپلاستي موثر است؟،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word آيا تابش پروفيلاکتيک ليزر 585 PDL نانومتر در بهبود پيش اسکارهاي ماموپلاستي موثر است؟ :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ليزر پزشكي

تعداد صفحات :10

مقدمه: طی دو دهه اخیر از تابش نور لیزر (Pulsed – dye laser) PDL در درمان اسکارهای هیپرتروفیک و کلوئید استفاده شده که با درجات مختلفی از موفقیت همراه بوده است. بعضی از مطالعات، بر درمان زودرس اسکار به وسیله PDL جهت دستیابی به نتیجه بهتر تاکید دارند، لذا محققین از PDL جهت پیشگیری از ایجاد اسکار هیپرتروفیک و کلوئید در محل انسیزیون های جراحی در مراحل اولیه ترمیم زخم استفاده کرده اند. این کارآزمایی بالینی تصادفی شده با گروه کنترل، به منظور بررسی اثر استفاده پروفیلاکتیک (سه هفته بعد از عمل جراحی) از 585 PDL نانومتر در کاهش شدت اسکارهای جراحی در برش های reduction ماموپلاستی دو طرفه در مراجعه کنندگان به مرکز تحقیقات لیزر پزشکی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران طرح ریزی و اجرا شد.روش بررسی: در این طرح 6 بیمار که تحت reduction ماموپلاستی دو طرفه قرار گرفته بودند، مطالعه را به پایان رساندند. در هر بیمار 3 سانتی متر از انتهای مدیال و 3 سانتی متر از انتهای لترال خط برش به صورت تصادفی به عنوان کنترل انتخاب و قرینه آن در طرف مقابل، تحت تابش با لیزر585 PDL نانومتر قرار می گرفت (در مجموع 24 ناحیه اسکار، شامل 12 منطقه کنترل و 12 منطقه لیزر). تابش لیزر به فواصل 1 ماه در 2 نوبت دیگر با همین پارامترها تکرار شد. ارزیابی اسکارهای بیماران قبل از انجام پروسه و نیز طی زمان های پیگیری یعنی انتهای ماه اول و دوم (قبل از انجام لیزر) و 2 ماه بعد از آخرین جلسه تابش لیزر، توسط پزشک مستقل با استفاده از (Vancouver Scar Scale) VSS صورت گرفت. یافته ها: دو ماه بعد از سومین جلسه تابش، ضایعات گروه لیزر، بهبودی قابل توجهی را از نظر واسکولاریتی، انعطاف پذیری و ارتفاع نشان دادند(p=0.001) . در حالی که در گروه کنترل، میزان بهبود واسکولاریتی(p=0.14) ، انعطاف پذیری (p=0.13) معنی دار نبود و ارتفاع اسکارها تغییری را نشان نداد. نتیجه گیری: نتایج این کارآزمایی بالینی تصادفی شده نشان می دهد که استفاده پروفیلاکتیک از سه جلسه تابش لیزر 585 PDLنانومتر با دوز پایین، می تواند به عنوان روشی مناسب و در عین حال ایمن در بهبود واسکولاریتی، انعطاف پذیری و کاهش ارتفاع اسکار ناشی از خط برش reduction ماموپلاستی (با برشinverted-T ) محسوب گردد.
كلید واژه: اسکار، ماموپلاستی، اریتم، ارتفاع، واسکولاریته، پیگمانتاسیون، پروفیلاکسی، لیزر، PDL ،VSS

توضیحات بیشتر