دانلود word تغييرات مکاني برخي خصوصيات خاک مرتبط با حاصل خيزي در مزارع شاليزاري استان گيلان

لینک دانلود

دانلود word تغييرات مکاني برخي خصوصيات خاک مرتبط با حاصل خيزي در مزارع شاليزاري استان گيلان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تغييرات مکاني برخي خصوصيات خاک مرتبط با حاصل خيزي در مزارع شاليزاري استان گيلان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تغييرات مکاني برخي خصوصيات خاک مرتبط با حاصل خيزي در مزارع شاليزاري استان گيلان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تغييرات مکاني برخي خصوصيات خاک مرتبط با حاصل خيزي در مزارع شاليزاري استان گيلان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله الكترونيك مديريت خاك و توليد پايدار

تعداد صفحات :18

اراضی شالیزاری از نظر كیفیت حاصل خیزی دارای وضعیت متفاوتی هستند. کیفیت حاصل خیزی و شناخت توان خاك های شالیزاری از نظر تامین عناصر غذایی ضروری و مهم است. این پژوهش با هدف بررسی تغییرات مکانی خواص خاك و تهیه نقشه پراکنش مکانی خصوصیات حاصل خیزی خاک های شالیزاری در 306 هكتار از اراضی شالیزاری موسسه تحقیقات برنج كشور انجام شد. خواص فیزیكی و شیمیایی اندازه گیری شده خاك عبارت از: رس، سیلت، شن، pH، ظرفیت تبادل كاتیونی، هدایت الكتریكی، كربن آلی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم قابل دسترس بودند. تغییرات مكانی خواص مطالعه شده با استفاده از روش های موجود در علم زمین آمار ارزیابی شدند. نتایج نشان داد خاك های مورد مطالعه از نظر ویژگی های مرتبط با حاصل خیزی ذاتی خاك بر خلاف تفاوت در توزیع مكانی در حد كفایت هستند. پتاسیم قابل جذب، ساختار مكانی قوی تری نسبت به سایر متغیرها دارد كه نشان دهنده اثرپذیری رفتار این متغیر از عامل های ذاتی تشكیل دهنده خاك (مانند مواد مادری) است. فسفر قابل جذب بر پایه ضریب تغییرات دارای بیش ترین غیر یكنواختی و از ساختار مكانی متوسط برخوردار بود كه نشان دهنده اثر هم زمان عامل های ذاتی و مدیریتی بر رفتار این متغیر است. بازنمایی توزیع مكانی عناصر غذایی مطالعه شده نشان دهنده غیریكنواختی در توزیع مكانی این عناصر بوده و لازم است در راستای مدیریت تغذیه خاص مكان، از مصرف یکنواخت كودها خودداری نمود.
كلید واژه: اراضی شالیزاری، تغییرات مکانی، زمین آمار، عناصر غذایی

توضیحات بیشتر