دانلود word نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان به سقط جنين

لینک دانلود

 دانلود word نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان به سقط جنين دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان به سقط جنين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان به سقط جنين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان به سقط جنين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اخلاق پزشكي

تعداد صفحات :21

زمینه: دانشجویان علوم پزشکی باید از عقاید و نگرش شخصی خود آگاه باشند زیرا رفتارهای حرفه ای، اکتسابی و آموختنی می باشد. این موضوع از این نظر مهم است که دانشجویان علوم پزشکی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی در آینده هستند و ضروری است که نگرش حرفه ای نسبت به مسائل پزشکی به خصوص سقط جنین داشته باشند. هدف از این پژوهش تعیین دانلود word نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان به سقط جنين می باشد.روش: این پژوهش توصیفی - تحلیلی 244 نفر از دانشجویان علوم پزشکی در سال 1389 به روش تصادفی وارد مطالعه شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ای که روا و پایایی آن تایید شد، صورت گرفت. متغیرهای رشته، قومیت، وضعیت تاهل مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی انجام شد.نتایج: با توجه به نتایج پژوهش حاضر میانگین سنی نمونه های پژوهش 20.45 سال (SD=3.03) بود. %59.4 (145 نفر) مونث، %91.4 (223 نفر) مجرد و نمونه های مورد بررسی %50.4 (123 نفر) فارس، %36.1 (88 نفر) ترکمن و 13.5% (33 نفر) از سایر قومیت ها بودند. نتایج آزمون من ویتنی نشان داد بین جنسیت با میانگین نمره کل نگرش دانشجویان علوم پزشکی نسبت به سقط از نظر آماری ارتباط معنی داری وجود دارد (p=0.003) به طوری که میانگین نمره کل نگرش دانشجویان دختر نسبت به سقط 3.33 (SD=0.56) و در پسران 3.07 (SD=0.68) بود.نتیجه گیری: اگر چه در این پژوهش نگرش مثبت به سقط اندک بوده است اما از داده های پژوهش حاضر نمی توان قضاوت ارزشی کرد. چرا که متغیرها نشان دادند که جنسیت تاثیرگذار می باشد. تا زمانی که چهارچوب و قواعد از پیش تعیین شده ای در حرفه نداشته باشیم قضاوت های اخلاق شخصی در نحوه تصمیم گیری اثرگذار می باشد.
كلید واژه: سقط جنین، نگرش، دانشجوی علوم پزشکی

توضیحات بیشتر