دانلود word اندوزش و تحمل آلودگي کادميومي خاک توسط ارزن وحشي (Pennisetum glaucum)، سلمه تره (Chenopodium album)، خرفه (Portulaca oleracea) و خاکشير (Descurainia Sophia)

لینک دانلود

دانلود word اندوزش و تحمل آلودگي کادميومي خاک توسط ارزن وحشي (Pennisetum glaucum)، سلمه تره (Chenopodium album)، خرفه (Portulaca oleracea) و خاکشير (Descurainia Sophia) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اندوزش و تحمل آلودگي کادميومي خاک توسط ارزن وحشي (Pennisetum glaucum)، سلمه تره (Chenopodium album)، خرفه (Portulaca oleracea) و خاکشير (Descurainia Sophia) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اندوزش و تحمل آلودگي کادميومي خاک توسط ارزن وحشي (Pennisetum glaucum)، سلمه تره (Chenopodium album)، خرفه (Portulaca oleracea) و خاکشير (Descurainia Sophia)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اندوزش و تحمل آلودگي کادميومي خاک توسط ارزن وحشي (Pennisetum glaucum)، سلمه تره (Chenopodium album)، خرفه (Portulaca oleracea) و خاکشير (Descurainia Sophia) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله الكترونيك مديريت خاك و توليد پايدار

تعداد صفحات :24

در این مقاله بردباری، پتانسیل جذب و اندوزش کادمیوم توسط جمعیت بومی ارزن وحشی (Pennisetum glaucum)، سلمه تره (Chenopodium album)، خرفه (Portulaca oleracea) و خاکشیر (Descurainia Sophia) در منطقه آذربایجان غربی در یک خاک آلوده شده در شرایط آزمایشگاهی با مقادیر صفر، 20، 60 و 100 میلی گرم کادمیوم بر کیلوگرم مطالعه شد. این گیاهان در گلدان های شامل خاک آلوده کشت شدند. شاخسار گیاهان در پایان مرحله گل دهی برداشت شد. زیست توده خشك، غلظت کادمیوم در شاخسار گیاهان و مقدار کل برداشت کادمیوم از خاک در هر یک از گونه های گیاهی اندازه گیری شد. با افزایش غلظت آلودگی کادمیومی خاك، تولید زی توده در گیاهان ارزن وحشی و خرفه به گونه ای معنی دار (P£0.05) کاهش یافت. با این حال، این کاهش، برخلاف وجود، در گیاهان سلمه تره و خاکشیر از نظر آماری معنی دار نبود. در بین گیاهان مورد مطالعه، سلمه تره و خاکشیر با 25 درصد کاهش عملکرد نسبی ماده خشک در محدوده غلظت های اعمال شده كادمیوم در خاك، بردبارترین گیاهان به تنش آلودگی کادمیومی بودند. گیاهان مورد مطالعه نتوانستند غلظت های بالایی از کادمیوم را در خود بیاندوزند، به طوری كه بیشینه غلظت فلز در ارزن وحشی، سلمه تره، خاكشیر و خرفه به ترتیب حدود 19، 6، 16 و 16 میلی گرم در كیلوگرم ماده خشك گیاه بود. با این حال، كاربرد گیاهان سلمه تره و خاکشیر، به دلیل تولید زی توده به نسبت بالا و غلظت متوسط فلز در گیاه، می تواند در زدودن سطوح پایین آلودگی کادمیومی خاک نویدبخش باشد.
كلید واژه: آلودگی، پالایش سبز، کادمیوم، گیاهان وحشی

توضیحات بیشتر