دانلود word بررسي ميزان آگاهي پرستاران از حقوق بيمار در يک بيمارستان آموزشي در سال 1389

لینک دانلود

 دانلود word بررسي ميزان آگاهي پرستاران از حقوق بيمار در يک بيمارستان آموزشي در سال 1389 دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي ميزان آگاهي پرستاران از حقوق بيمار در يک بيمارستان آموزشي در سال 1389  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي ميزان آگاهي پرستاران از حقوق بيمار در يک بيمارستان آموزشي در سال 1389،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي ميزان آگاهي پرستاران از حقوق بيمار در يک بيمارستان آموزشي در سال 1389 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اخلاق پزشكي

تعداد صفحات :21

رعایت حقوق بیمار یکی از معیارهای اثربخشی رضایتمندی بیماران از خدمات بهداشتی درمانی است. مطالعه حاضر با هدف «بررسی میزان آگاهی پرستاران از حقوق بیمار در یکی از بیمارستان های اموزشی شهر تهران» انجام شد. این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1389 انجام پذیرفت، در این مطالعه 156 پرستار به روش تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه دو قسمتی استفاده شد پس از تهیه پرسشنامه و تعیین اعتبار محتوا و پایایی، بین واحدهای مورد پژوهش توزیع و سپس اطلاعات با نرم افزار SPSS ویرایش 15 و آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. 58.33 درصد از پرستاران از سطح آگاهی خوب، 39.10 درصد از آگاهی متوسط و 2.56 درصد از آگاهی ضعیفی برخوردار بودند. بین آگاهی با سابقه کار (P=0.008) و کار همزمان در بیمارستان دولتی و خصوصی (P=0.01) ارتباط معنی داری وجود داشت. بیشترین (%95.51) میزان آگاهی پرستاران در حیطه «حق حفظ حریم شخصی و کسب اطمینان از محرمانه بودن اطلاعات» و کمترین (%33.97) آن نیز در حیطه «حق دریافت اطلاعات ضروری در مورد گروه درمانی، میزان تعرفه و پوشش بیمه ای» بود. منشور حقوق بیمار در این بیمارستان با کاستی ‌هایی در اجرا همراست و ارتقای سطح آگاهی پرستاران از حقوق بیمار امری ضروری است و باید برای افزایش آن تدابیر و راهکارهایی جدی در نظر گرفته شود.
كلید واژه: پرستاران، حقوق بیمار، بیمارستان آموزشی، آگاهی

توضیحات بیشتر