دانلود word تاثير باکتري هاي محرک رشد گياه بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه ذرت (.Zea mays L)

لینک دانلود

 دانلود word تاثير باکتري هاي محرک رشد گياه بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه ذرت (.Zea mays L) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير باکتري هاي محرک رشد گياه بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه ذرت (.Zea mays L)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير باکتري هاي محرک رشد گياه بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه ذرت (.Zea mays L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير باکتري هاي محرک رشد گياه بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه ذرت (.Zea mays L) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بوم شناسي كشاورزي

تعداد صفحات :10

به منظور بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار هیبرید ذرت(Zea mays L.) ، آزمایشی به صورت فاكتوریل در قالب طرح كاملا تصادفی با سه تكرار در آزمایشگاه تكنولوژی بذر دانشكده كشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی درسال 1388 اجرا گردید. فاكتورهای مورد بررسی شامل چهار هیبرید ذرت SC-434، Kenez،DC-370 و SC-301 و پرایمینگ بذر با باکتری های محرک رشد گیاه آزوسپریلوم لیپوفروم سویه OF، ازتوباکتر کروکوکوم سویه پنج و عدم تلقیح با باکتری به عنوان شاهد بودند. نتایج نشان داد که تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد اثر معنی داری در سطح احتمال یک درصد بر رشد گیاهچه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه، درصد، سرعت و یکنواختی جوانه زنی داشت. در بین هیبریدهای مورد بررسی نیز، از نظر شاخص های جوانه زنی و پرایمینگ بذر با باکتری ها تفاوت معنی داری وجود داشت. پرایمینگ بذرها با باکتری های محرک رشد گیاه، شاخص های جوانه زنی را افزایش نشان داد. بذرهای تلقیح یافته با باکتری آزوسپریلوم از افزایش در طول ریشه چه، ساقه چه و نسبت ریشه چه به ساقه چه بیشتری در مقایسه با تلقیح با ازتوباکتر و عدم تلقیح برخوردار بودند. بنابراین می توان پیشنهاد کرد که به منظور بهبود شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه، پرایمینگ بذر ذرت هیبرید SC-434 با باکتری آزوسپریلوم به کار برده شود.
كلید واژه: باکتری های PGPR، بیوپرایمینگ بذر، شاخص های جوانه زنی

توضیحات بیشتر