دانلود word اثر مقادير بذر بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه در سه رقم کلزا (.Brassica napus L) در نکاي مازندران

لینک دانلود

دانلود word اثر مقادير بذر بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه در سه رقم کلزا (.Brassica napus L) در نکاي مازندران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثر مقادير بذر بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه در سه رقم کلزا (.Brassica napus L) در نکاي مازندران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثر مقادير بذر بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه در سه رقم کلزا (.Brassica napus L) در نکاي مازندران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثر مقادير بذر بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه در سه رقم کلزا (.Brassica napus L) در نکاي مازندران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بوم شناسي كشاورزي

تعداد صفحات :8

به منظور بررسی اثر مقادیر بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزا (Brassica napus L.)، آزمایشی بصورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات زراعی بایع کلا در شهرستان نکا، استان مازندران در سال زراعی 88-1387 انجام شد. در این آزمایش میزان بذر به عنوان عامل اصلی در چهار سطح شامل 5، 7، 9 و 11 کیلوگرم در هکتار و ارقام به عنوان عامل فرعی در سه سطح شامل ساریگل (PF)، RGS 003 و Hyola 401 بود. هر کرت شامل شش خط با طول پنج متر و فاصله بین خطوط 30 سانتی متر بود. نتایج نشان داد که اثر میزان بذر بر عملکرد دانه و تعداد غلاف در بوته معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه با میانگین تولید 4829 کیلوگرم در هکتار مربوط به کمترین میزان بذر یعنی پنج کیلوگرم در هکتار بوده است. اثر رقم بر تعداد شاخه فرعی، وزن 1000 دانه، تعداد غلاف در بوته و عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی دار شد. رقم Hyola 401 با میانگین تولید 5033 کیلوگرم در هکتار نسبت به ارقام RGS 003 و ساریگل (PF) که به ترتیب از عملکرد دانه 4357 و 4066 کیلوگرم در هکتار بر خوردار بودند، برتری نشان بیشتری داد. همبستگی مثبت و معنی دار وزن 1000 دانه و تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف با عملکرد دانه مبین این مطلب است که رقم Hyola 401 که از بیشترین اجزای عملکرد دانه در سطوح مختلف تراکم برخوردار بوده است از عملکرد دانه بالایی نیز داشته است.
كلید واژه: شاخه فرعی، ضریب همبستگی، غلاف

توضیحات بیشتر