دانلود word بررسي تاثير کودهاي آلي و شيميايي بر خصوصيات کمي و کيفي علوفه شنبليله (.Trigonella foenum-graecum L)

لینک دانلود

دانلود word بررسي تاثير کودهاي آلي و شيميايي بر خصوصيات کمي و کيفي علوفه شنبليله (.Trigonella foenum-graecum L) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي تاثير کودهاي آلي و شيميايي بر خصوصيات کمي و کيفي علوفه شنبليله (.Trigonella foenum-graecum L) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي تاثير کودهاي آلي و شيميايي بر خصوصيات کمي و کيفي علوفه شنبليله (.Trigonella foenum-graecum L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي تاثير کودهاي آلي و شيميايي بر خصوصيات کمي و کيفي علوفه شنبليله (.Trigonella foenum-graecum L) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بوم شناسي كشاورزي

تعداد صفحات :12

به منظور مطالعه اثر تیمارهای مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر شاخص های کمی و کیفی گیاه علوفه ای شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار در سال زراعی 85-1384 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار نوع کود آلی (کود گاوی به میزان 40 تن در هکتار، کود گوسفندی به میزان 30 تن در هکتار، کود مرغی به میزان 20 تن در هکتار و کمپوست به میزان 30 تن در هکتار)، کود شیمیایی (100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن با استفاده از کود اوره و 250 کیلوگرم فسفات آمونیوم) و تیمار شاهد بود. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین عملکرد علوفه تر (5618 کیلوگرم در هکتار) و خشک (565 کیلوگرم در هکتار) در تیمار کاربرد کود شیمیایی به دست آمد. تیمار کود مرغی بیشترین درصد قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی برگ و کمترین مقدار قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی ساقه را دارا بود. کمترین درصد قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی برگ و بیشترین مقدار قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی ساقه در تیمار کود شیمیایی مشاهده شد. بطور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تیمار کود شیمیایی در مقایسه با سایر تیمارهای کودی دارای برتری نسبی در صفات کمی مورد ارزیابی بود.
كلید واژه: ارزش غذایی علوفه، درصد برگ و ساقه، قابلیت هضم، کود دامی

توضیحات بیشتر