دانلود word تاثير شعله افکن بر بانك بذر خردل وحشي (.Sinapis arvensis L)، جمعيت ميكروارگانيسم ها و خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك

لینک دانلود

 دانلود word تاثير شعله افکن بر بانك بذر خردل وحشي (.Sinapis arvensis L)، جمعيت ميكروارگانيسم ها و خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير شعله افکن بر بانك بذر خردل وحشي (.Sinapis arvensis L)، جمعيت ميكروارگانيسم ها و خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير شعله افکن بر بانك بذر خردل وحشي (.Sinapis arvensis L)، جمعيت ميكروارگانيسم ها و خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير شعله افکن بر بانك بذر خردل وحشي (.Sinapis arvensis L)، جمعيت ميكروارگانيسم ها و خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بوم شناسي كشاورزي

تعداد صفحات :10

در این تحقیق تاثیر استفاده از شعله افكن در كاهش زیستایی بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) پس از برداشت كلزا (Brassica napus L.) و تاثیر آن بر جمعیت میكروارگانیسم ها و برخی خصوصیات فیزیكوشیمیایی خاك در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با هشت تیمار و چهار تكرار در دو سال زراعی 85-1384 و 86-1385 در كرج بررسی شد. كرت های آزمایش هر یك با 50 گرم از بذر خردل وحشی پس از برداشت كلزا آلوده شد. در برخی از تیمارها كلش كلزا در مزرعه حذف و در گروهی دیگر از تیمارها كلش حفظ شد. سپس تیمار استفاده شعله افكن در كرت های با كلش و بدون كلش (به طور مستقیم بر سطح خاك) و تیمار سوزانیدن كلش به روش معمولی در كرت های با كلش اعمال گردید. ضمنا برخی از كرت ها بدون آبیاری و خشك بودند و برخی دیگر پس از یكبار آبیاری و مرطوب شدن خاك تحت تاثیر تیمارهای سوزانیدن معمولی و شعله افکن قرار گرفتند. ارزیابی تیمارهای آزمایش با تعیین درصد بذرهای غیرزنده موجود در نمونه های خاك یك هفته پس از اعمال تیمارها و شمارش گیاهچه های رویش یافته در واحد سطح در بهار سال بعد انجام شد. نتایج نشان داد كه تیمارهای حرارتی موجب سوختگی بذر خردل وحشی و از بین رفتن زیستایی آن و نیز كاهش تراكم گیاهچه گردید. اثر شعله افکن بیشتر از سوزانیدن معمولی كلش ها بود. شعله افکن در كرت های خشك و كلش دار بیشترین تاثیر را در كاهش تراكم گیاهچه ها داشت. جمعیت میكرو ارگانیسم ها در تیمارهای حرارتی در كرت های مرطوب كمتر از شاهد بود، اما در كرت های خشك جمعیت میكروارگانیسم های خاك كاهش نشان نداد. تیمارهای حرارتی تاثیر قابل توجهی در خواص فیزیكوشیمیایی خاك نداشت.
كلید واژه: جوانه زنی بذر، زیستایی بذر، شوک حرارتی، ماده آلی

توضیحات بیشتر