دانلود word ارزيابي شاخص هاي رشد و عملکرد دو رقم گندم (.Triticum aestivum L) در رقابت با علف هاي هرز چاود ار (.Secale cereale L) و خردل وحشي (.Sinapis arvensis L)

لینک دانلود

 دانلود word ارزيابي شاخص هاي رشد و عملکرد دو رقم گندم (.Triticum aestivum L) در رقابت با علف هاي هرز چاود ار (.Secale cereale L) و خردل وحشي (.Sinapis arvensis L) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارزيابي شاخص هاي رشد و عملکرد دو رقم گندم (.Triticum aestivum L) در رقابت با علف هاي هرز چاود ار (.Secale cereale L) و خردل وحشي (.Sinapis arvensis L)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارزيابي شاخص هاي رشد و عملکرد دو رقم گندم (.Triticum aestivum L) در رقابت با علف هاي هرز چاود ار (.Secale cereale L) و خردل وحشي (.Sinapis arvensis L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارزيابي شاخص هاي رشد و عملکرد دو رقم گندم (.Triticum aestivum L) در رقابت با علف هاي هرز چاود ار (.Secale cereale L) و خردل وحشي (.Sinapis arvensis L) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بوم شناسي كشاورزي

تعداد صفحات :18

تحقیق حاضر با هدف بررسی شاخص های رشدی و قدرت رقابتی دو رقم گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط تداخل با دو گونه علف هرز باریک برگ و پهن برگ به صورت دو آزمایش فاکتوریل مجزا، در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 88-1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام شد. در هر دو آزمایش، ارقام گندم الوند و سایسون با تراکم ثابت 450 بوته در مترمربع کشت شدند. در آزمایش اول، بذور علف هرز چاودار (Secale cereale L.) با تراکم های صفر، 20، 40، 60 و 80 بوته در مترمربع در بین ردیف های گندم کشت شد. در آزمایش دوم، سطوح تراکم علف هرز خردل وحشی0 (Sinapis arvensis L.) ، 8، 16، 24 و 32 بوته در مترمربع بود. نتایج آزمایش نشان داد که افزایش تراکم هر دو گونه علف هرز سبب کاهش شاخص سطح برگ، تجمع ماده خشک، سرعت رشد محصول، دوام سطح برگ، دوام ماده خشک و عملکرد ارقام گندم شد. صفات یاد شده و عملکرد دانه رقم الوند در رقابت با هر دو گونه علف هرز کاهش کمتری نشان داد. ارتفاع رقم سایسون با افزایش تراکم علف هرز کاهش نشان داد، اما در رقم الوند چنین نبود. در تراکم های مورد بررسی علف هرز، تک بوته خردل وحشی نسبت به چاودار، خسارت بیشتری بر هر دو رقم گندم وارد کرد. به طور کلی، رقم الوند در تداخل با هر دو گونه علف هرز، از قدرت رقابتی بالاتری در مقایسه با سایسون برخوردار بود.
كلید واژه: دوام شاخص سطح برگ، دوام ماده خشک، کاهش عملکرد، مدل

توضیحات بیشتر