دانلود word اثرات آشفتگي ناشي از تبديل اراضي جنگلي به كشاورزي بر برخي شاخص هاي بيولوژيك كيفيت خاك در اكوسيستم هاي جنگلي شمال ايران

لینک دانلود

 دانلود word اثرات آشفتگي ناشي از تبديل اراضي جنگلي به كشاورزي بر برخي شاخص هاي بيولوژيك كيفيت خاك در اكوسيستم هاي جنگلي شمال ايران دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثرات آشفتگي ناشي از تبديل اراضي جنگلي به كشاورزي بر برخي شاخص هاي بيولوژيك كيفيت خاك در اكوسيستم هاي جنگلي شمال ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثرات آشفتگي ناشي از تبديل اراضي جنگلي به كشاورزي بر برخي شاخص هاي بيولوژيك كيفيت خاك در اكوسيستم هاي جنگلي شمال ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثرات آشفتگي ناشي از تبديل اراضي جنگلي به كشاورزي بر برخي شاخص هاي بيولوژيك كيفيت خاك در اكوسيستم هاي جنگلي شمال ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بوم شناسي كشاورزي

تعداد صفحات :20

تغییر كاربری اراضی جنگلی شمال ایران کیفیت خاك منطقه پره سر (استان گیلان) و گرگان (استان گرگان) را در معرض تغییر قرار داده است. به منظور ارزیابی تغییرات برخی از شاخص های بیولوژیکی بر اثر تغییر کاربری اراضی از جنگل به کشاورزی از دو عمق 20-0 و 40-20 سانتی متری و در سه تکرار نمونه های مرکب خاک از دو منطقه پره سر و گرگان تهیه و برخی از ویژگی های بیولوژیکی از قبیل کربن و نیتروژن توده زنده میکروبی، معدنی شدن كربن و نیتروژن، تنفس ناشی از سوبسترا به همراه فعالیت آنزیم های اوره آز، فسفاتاز قلیایی و اسیدی، اینورتاز و آریل سولفاتاز تعیین گردید. نتایج نشان داد تغییر کاربری اراضی سبب کاهش کربن (82-44 درصد) و نیتروژن (200-30 درصد) توده زنده میکروبی و نیز نسبت آنها (30-20 درصد)، معدنی شدن کربن (67-11 درصد)، معدنی شدن نیتروژن (68-3 درصد)، تنفس ناشی از سوبسترا (45-8 درصد) و فعالیت آنزیم های میکروبی در هر دو منطقه (به جز معدنی شدن کربن و نیتروژن در منطقه پره سر) و افزایش ضریب متابولیکی گردید. بنابراین، فعالیت های کشاورزی در اراضی بکر جنگلی باعث افزایش دسترسی ریزجانداران خاک به اکسیژن شده و در نتیجه به دلیل تحریک فعالیت های میکروبی و خروج کربن از خاک و تجزیه مواد آلی، کیفیت خاک کاهش می یابد. همچنین با تشدید معدنی شدن کربن آلی خاک (تنفس میکروبی) غلظت مواد آلی خاک روند نزولی گرفته و بدین ترتیب انرژی ریزجانداران خاک کم شده و این موضوع سبب شد تا به تدریج جمعیت زنده میکروبی خاک نیز تنزل یابد. با توجه به نتایج بدست آمده توصیه می شود که از بهم زدن مکرر خاک جلوگیری شده و از سیستم های کم خاکورزی و یا بی خاکورزی استفاده گردد. همچنین قرار دادن گیاهان لگوم چندساله در تناوب زراعی می تواند اثر سوء ناشی از کشت و کار را کاهش داد.
كلید واژه: تغییر کاربری، زیست توده میکروبی، فعالیت آنزیمی، کشت و کار، معدنی شدن کربن و نیتروژن

توضیحات بیشتر