دانلود word تعيين دوره بحراني کنترل علف هاي هرز گلرنگ پاييزه (.Carthamus tinctorius L) در ياسوج

لینک دانلود

 دانلود word تعيين دوره بحراني کنترل علف هاي هرز گلرنگ پاييزه (.Carthamus tinctorius L) در ياسوج دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تعيين دوره بحراني کنترل علف هاي هرز گلرنگ پاييزه (.Carthamus tinctorius L) در ياسوج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تعيين دوره بحراني کنترل علف هاي هرز گلرنگ پاييزه (.Carthamus tinctorius L) در ياسوج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تعيين دوره بحراني کنترل علف هاي هرز گلرنگ پاييزه (.Carthamus tinctorius L) در ياسوج :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بوم شناسي كشاورزي

تعداد صفحات :14

به منظور یافتن دوره بحرانی کنترل علف های هرز در گلرنگ پاییزه (Carthamus tinctorius L.) رقم IL111، در ایستگاه تحقیقاتی چم خانی واقع در شهر یاسوج، آزمایشی در سال زراعی 88-1387 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 16 تیمار و چهار تکرار اجرا شد. تیمارها بر اساس مراحل نموی گلرنگ در دو گروه تیماری تعیین شدند. در گروه اول، حذف علف های هرز از زمان كاشت تا مرحله پنج برگی، شروع رشد طولی ساقه (انتهای روزت)، اواسط رشد طولی ساقه، شروع تولید شاخه فرعی، شروع گلدهی، پایان گلدهی، انتهای پر شدن دانه و سپس حفظ علف های هرز اعمال گردید و در گروه دوم، حفظ آلودگی به علف های هرز تا مراحل فوق و سپس حذف آنها اعمال شد. دو تیمار شاهد آلوده و عاری از علف های هرز تمام فصل رشد نیز لحاظ گردید. برای تعیین دوره بحرانی مهار علف های هرز، از روش برازش منحنی و معادلات گامپرتز (برای تعیین دوره عاری از علف های هرز) و لجستیك (برای تعیین دوره حضور علف های هرز) استفاده شد. نتایج نشان داد كه با افزایش طول دوره تداخل علف های هرز عملكرد (31.4 درصد)، تعداد طبق در بوته (61.5 درصد) و تعداد دانه در طبق (23.9 درصد) به طور معنی داری كاهش پیدا كرد و با افزایش طول دوره كنترل، این صفات افزایش معنی داری یافت. با پذیرش 10 درصد کاهش عملکرد دانه، دوره بحرانی مهار علف های هرز گلرنگ پاییزه، 134 تا 188 روز پس از كاشت گلرنگ (تقریبا بین مرحله شروع ساقه دهی تا تولید شاخه های فرعی) برآورد گردید.
كلید واژه: تداخل علف هرز، رقابت، عملکرد، گامپرتز، لجستیک

توضیحات بیشتر