دانلود word بررسي رابطه بين کمال گرايي و احساس تنهايي با کيفيت زندگي دانشجويان پزشکي استان گيلان

لینک دانلود

دانلود word بررسي رابطه بين کمال گرايي و احساس تنهايي با کيفيت زندگي دانشجويان پزشکي استان گيلان دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي رابطه بين کمال گرايي و احساس تنهايي با کيفيت زندگي دانشجويان پزشکي استان گيلان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي رابطه بين کمال گرايي و احساس تنهايي با کيفيت زندگي دانشجويان پزشکي استان گيلان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي رابطه بين کمال گرايي و احساس تنهايي با کيفيت زندگي دانشجويان پزشکي استان گيلان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي تربيتي

تعداد صفحات :20

این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان کمال گرایی و احساس تنهایی با کیفیت زندگی دانشجویان پزشکی گیلان انجام پذیرفت. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (612 نفر) بودند که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده به تعداد 300 نفر، 150 دانشجوی دختر و 150 دانشجوی پسر به عنوان گروه نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق عبارت بودند از: مقیاس کمال گرایی هیل، فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و پرسشنامه سنجش تنهایی اجتماعی و عاطفی اشر. یافته ها با آزمون رگرسیون چندمتغیری و ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کمال گرایی و احساس تنهایی، تبیین بالایی از کیفیت زندگی به دست داد. بنابراین کیفیت زندگی بالاتر، با احساس تنهایی و کمال گرایی پایین، رابطه بیشتری دارد. یعنی با افزایش کیفیت زندگی، کمال گرایی و احساس تنهایی کاهش می یابد. در بررسی ضرایب همبستگی بین کمال گرایی و احساس تنهایی، همبستگی معنادار به دست آمد و همچنین همبستگی کمال گرایی و کیفیت زندگی، معنادار می باشد. و بین احساس تنهایی و کیفیت زندگی نیز همبستگی معناداری به دست آمد.
كلید واژه: کمال گرایی، احساس تنهایی، کیفیت زندگی

توضیحات بیشتر