دانلود word بررسي برنامه درسي تجربه شده دانشجويان کارشناسي ناپيوسته رشته آموزش ابتدايي

لینک دانلود

 دانلود word بررسي برنامه درسي تجربه شده دانشجويان کارشناسي ناپيوسته رشته آموزش ابتدايي دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي برنامه درسي تجربه شده دانشجويان کارشناسي ناپيوسته رشته آموزش ابتدايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي برنامه درسي تجربه شده دانشجويان کارشناسي ناپيوسته رشته آموزش ابتدايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي برنامه درسي تجربه شده دانشجويان کارشناسي ناپيوسته رشته آموزش ابتدايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي تربيتي

تعداد صفحات :21

این پژوهش به منظور «دانلود word بررسي برنامه درسي تجربه شده دانشجويان کارشناسي ناپيوسته رشته آموزش ابتدايي دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه» انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی بوده است و جامعه آماری، اعضای هیات علمی و مدرسین 15 نفر و دانشجویان ترم آخر کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه 50 نفر بودند. که کل جامعه آماری به عنوان نمونه مورد پژوهش قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و مشاهده نظام یافته بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. از آزمون t تک نمونه ای و t مستقل برای تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که استادان و دانشجویان معتقدند بین برنامه درسی اجرا شده و تجربه شده، همخوانی وجود ندارد. در اجرای برنامه درسی، از دیدگاه دانشجویان، رویکرد بالنده و از دیدگاه استادان، رویکرد حمایتی موفق و حمایتی ناموفق برنامه درسی تعاملی بیشتر مورد توجه است. در مورد همخوانی برنامه درسی اجرا شده و تجربه شده (نهفته، تعاملی و یاد گرفته شده) بین استادان و دانشجویان اتفاق نظر وجود دارد.
كلید واژه: برنامه درسی اجرا شده، برنامه درسی تجربه شده، آموزش ابتدایی، آموزش عالی

توضیحات بیشتر