دانلود word ترکيب اسيدهاي چرب و اسيدچرب اشباع در موقعيت 2 تري آسيل گليسرول روغن زيتون فرابکر ايراني

لینک دانلود

 دانلود word ترکيب اسيدهاي چرب و اسيدچرب اشباع در موقعيت 2 تري آسيل گليسرول روغن زيتون فرابکر ايراني دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ترکيب اسيدهاي چرب و اسيدچرب اشباع در موقعيت 2 تري آسيل گليسرول روغن زيتون فرابکر ايراني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ترکيب اسيدهاي چرب و اسيدچرب اشباع در موقعيت 2 تري آسيل گليسرول روغن زيتون فرابکر ايراني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ترکيب اسيدهاي چرب و اسيدچرب اشباع در موقعيت 2 تري آسيل گليسرول روغن زيتون فرابکر ايراني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم غذايي و تغذيه

تعداد صفحات :10

مقدمه: یکی از پارامترهایی که در رابطه با خلوص روغن زیتون در استانداردهای بین المللی مورد توجه می باشد مقدار اسید چرب اشباع در موقعیت 2 مولکول تری آسیل گلیسرول (2-sn) می باشد. در این پژوهش کمیت و کیفیت روغن زیتون فرابکر ایرانی از نقطه نظر ترکیب اسیدهای چرب و اسید چرب اشباع 2-sn بررسی گردید. همچنین تغییرات مقدار اسید چرب اشباع 2-sn روغن زیتون فرابکر در اثر اختلاط با روغن های کلزا (Col) و سوپرپالم اولئین (Spo) در سطوح غلظتی 10 درصد (Col10%) و (Spo10%) و 20 درصد (Col20%) و (Spo20%) مطالعه شد.مواد و روش ها: با استفاده از سیستم کروماتوگرافی گازی شناسایی و تعیین مقدار اسیدهای چرب و اسید چرب اشباع 2-sn بر روی 9 نمونه روغن زیتون فرابکر صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها Confidence interval در سطح 95% با آزمون t-student استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان دادند مهم ترین و بیشترین اسید چرب، اسید اولئیک C18:1 با میانگین مقداری 6.87 درصد و در میان اسیدهای چرب اشباع، اسید پالمیتیک 16.33 درصد می باشد. میانگین اسید چرب اشباع 2-sn در نمونه های خالص روغن زیتون فرابکر برابر 1.24 درصد می باشد، که در نمونه های Spo10% به 1.88 درصد، Spo20% 2.65 درصد، 1.32 Col10%درصد،1.28 Col20% درصد تغییر یافت.نتیجه گیری: مقادیر اسید های چرب و اسید چرب اشباع 2-sn در روغن های زیتون فرابکر ایران با حدود تعیین شده در کدکس غذایی مطابقت دارد. اختلاط روغن سوپرپالم اولئین با روغن زیتون فرابکر را در هر دو سطح 10 درصد و 20 درصد می توان با اندازه گیری اسید چرب اشباع 2-sn شناسایی کرد اما این روش برای شناسایی تقلبات روغن زیتون فرابکر با روغن کلزا مناسب نمی باشد.
كلید واژه: اسیدهای چرب، اسید چرب اشباع در موقعیت 2، تقلبات روغن زیتون، روغن زیتون فرابکر

توضیحات بیشتر