دانلود word تعيين فعاليت آنتي اکسيداني عصاره هاي فنولي ميوه يک واريته بلوط ايراني (Q. castaneifolia var. castaneifolia)

لینک دانلود

 دانلود word تعيين فعاليت آنتي اکسيداني عصاره هاي فنولي ميوه يک واريته بلوط ايراني (Q. castaneifolia var. castaneifolia) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تعيين فعاليت آنتي اکسيداني عصاره هاي فنولي ميوه يک واريته بلوط ايراني (Q. castaneifolia var. castaneifolia)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تعيين فعاليت آنتي اکسيداني عصاره هاي فنولي ميوه يک واريته بلوط ايراني (Q. castaneifolia var. castaneifolia)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تعيين فعاليت آنتي اکسيداني عصاره هاي فنولي ميوه يک واريته بلوط ايراني (Q. castaneifolia var. castaneifolia) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم و صنايع غذايي

تعداد صفحات :16

در این پژوهش ترکیبات فنولی میوه بلوط (Q. castaneifolia var castaneifolia) با حلال های آب و اتانول (70%) استخراج شدند. مقدار کل ترکیبات فنولی در عصاره های اتانولی و آبی به ترتیب 238.85 و 142.18 میلی گرم معادل تانیک اسید در گرم عصاره بود. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها با آزمون های به دام اندازی رادیکال های DPPH، قدرت احیاء کنندگی یون های آهن 3 ظرفیتی و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل بررسی و با آنتی اکسیدان های سنتزی BHAو BHT مقایسه گردید.عصاره اتانولی بیشترین میزان به دام اندازی رادیکال های DPPH را نشان داد. در آزمون های قدرت احیاء کنندگی و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل بیشترین فعالیت به ترتیب توسط BHT، عصاره اتانولی، BHA و عصاره آبی حاصل گردید.هم چنین، اثر محافظتی عصاره اتانولی در روغن آفتاب گردان بررسی شد. عصاره اتانولی میوه بلوط در سه سطح غلظت (250، 500 و 1000 پی پی ام) به روغن اضافه شدند. نمونه شاهد و آنتی اکسیدان های سنتزی BHA و BHT در دو سطح غلظت (100 و 200 پی پی ام) به عنوان استاندارد مورد استفاده قرار گرفتند. نمونه ها به مدت 12 روز در ظروف باز در دمای 70°c قرار گرفتند و عدد پراکسید و تیوباربیتوریک اسید در روزهای 2، 4، 6، 8، 10 و 12 اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که عصاره اتانولی در تمامی غلظت ها به خوبی توانست اکسیداسیون را به تاخیر بیندازد. غلظت های 1000 و 500 پی پی ام عصاره بهتر از BHT در غلظت 200 پی پی ام و غلظت 250 پی پی ام آن بهتر از BHA با غلظت 100 پی پی ام عمل نمودند.
كلید واژه: میوه بلوط، خاصیت آنتی اکسیدانی، مهار رادیکال های آزاد، قدرت احیاء کنندگی، عصاره فنولی

توضیحات بیشتر