دانلود word بهينه سازي شرايط باززايي و تراريختي گياه کلزا، رقم هاي Hyola 308 و RGS003

لینک دانلود

 دانلود word بهينه سازي شرايط باززايي و تراريختي گياه کلزا، رقم هاي Hyola 308 و RGS003 دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بهينه سازي شرايط باززايي و تراريختي گياه کلزا، رقم هاي Hyola 308 و RGS003  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بهينه سازي شرايط باززايي و تراريختي گياه کلزا، رقم هاي Hyola 308 و RGS003،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بهينه سازي شرايط باززايي و تراريختي گياه کلزا، رقم هاي Hyola 308 و RGS003 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زيست شناسي گياهي

تعداد صفحات :18

هدف از این تحقیق، بررسی غلظت مناسب BAP برای باززایی دو رقم مهم گیاه کلزا و همچنین مطالعه تاثیر زمان های پیش کشت، هم کشت و نیز غلظت های متفاوت استوسیرینگون (acetosyringon) بر تراریختی آنهاست. بدین منظور از دو رقم مهم کلزا Hyola 308) و (RGS003 که در تولید بذرهای مورد نیاز کشور استفاده می شود برای انتقال ژن گزارشگر GUS با واسطه آگروباکتریوم، استفاده شد. آزمایش ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تکرار برای هورمون بنزیل آمینو پورین (BAP) و 3 تکرار برای زمان های پیش کشت و هم کشت و استوسیرینگون انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در غلظت 3.5 میلی گرم در لیتر BAP، میزان باززایی رقم Hyola 308 به 112 درصد و رقم RGS003 به 120 درصد افزایش یافت. تراریختی ارقام مورد استفاده که روی محیط کانامایسین رشد کرده بودند با استفاده از آزمون PCR و بیان ژن توسط سنجش فعالیت GUS اثبات گردید. نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل سه گانه طول دوره پیش کشت، طول دوره هم کشت و غلظت های متفاوت استوسیرینگون بر میزان تراریختی ارقام مورد مطالعه نشان داد که بیشترین میزان تراریختی در رقم Hyola 308 (33 درصد) در شرایط 100 میکرومولار غلظت استوسیرینگون، و 48 ساعت برای زمان های پیش کشت و هم کشت، و در رقم RGS003 (38 درصد) در 50 میکرومولار غلظت استوسیرینگون، زمان پیش کشت 48 ساعت و زمان هم کشتی 72 ساعت به دست آمد و هر دو نسبت به سایر تیمارها در گروه های آماری جداگانه قرار گرفتند. از شرایط بهینه به دست آمده برای انتقال ژن های هدف به این ارقام می توان استفاده نمود.
كلید واژه: کلزا، باززایی، تراریختی، ژن BAP ،GUS

توضیحات بیشتر