دانلود word تاثير متيل جاسمونات و تنش شوري روي برخي خصوصيات ريخت شناسي و عملکرد گل در بابونه آلماني (.Matricaria chamomilia L)

لینک دانلود

 دانلود word تاثير متيل جاسمونات و تنش شوري روي برخي خصوصيات ريخت شناسي و عملکرد گل در بابونه آلماني (.Matricaria chamomilia L) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير متيل جاسمونات و تنش شوري روي برخي خصوصيات ريخت شناسي و عملکرد گل در بابونه آلماني (.Matricaria chamomilia L)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير متيل جاسمونات و تنش شوري روي برخي خصوصيات ريخت شناسي و عملکرد گل در بابونه آلماني (.Matricaria chamomilia L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير متيل جاسمونات و تنش شوري روي برخي خصوصيات ريخت شناسي و عملکرد گل در بابونه آلماني (.Matricaria chamomilia L) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زيست شناسي گياهي

تعداد صفحات :14

به منظور ارزیابی تاثیر متیل جاسمونات و تنش شوری بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گل بابونه آلمانی، آزمایشی با عوامل محلول پاشی با متیل جاسمونات در سطوح صفر (بدون افشانه با متیل جاسمونات یا تیمار شاهد)، 75، 150، 225 و 300 میكرومولار و شوری 2.1 (بدون اضافه کردن نمک)، 6، 10 و 14 دسی زیمنس بر متر (dS/m) در گلخانه اجرا گردید. عمل افشانه كردن در سه مرحله: الف) 3-4 برگی؛ ب) در مرحله ساقه روی؛ پ) در مرحله ظهور گل آذین، انجام شد. نتایج نشان داد که عوامل به کار رفته تاثیرات معنی داری بر تمام صفات دارند. بیشترین سطح برگ (LA)، وزن خشک بخش هوایی و ریشه و وزن خشک گل و کمترین وزن ویژه برگ و طول ریشه به گیاهان افشانه شده با غلظت 75 میكرومولار متیل جاسمونات مربوط بود که به ترتیب در شوری 6 و 14 دسی زیمنس بر متر مشاهده شد. شوری 6 دسی زیمنس بر متر و غلظت 75 میكرومولار متیل جاسمونات موجب افزایش وزن خشک بخش هوایی و ریشه گردید. وزن خشک بخش هوایی در دیگر سطوح متیل جاسمونات، اختلافی را با شاهد نشان نداد، در حالی که وزن خشک ریشه در سطوح فراتر از 75 میكرومولار کاهش یافت. در تمام سطوح متیل جاسمونات، وزن خشک ریشه در گیاهان تیمار شده مقادیر بالاتری نسبت به شاهد نشان داد. کاربرد متیل جاسمونات رشد طولی ریشه را کاهش و در مقابل وزن آن را افزایش داد. در شرایط شوری ملایم، بابونه افزایشی را در میزان رشد خود نشان داد. همبستگی مثبتی بین سطح برگ و تولید گل مشاهده شد. بنابراین، تیمارها یا شرایطی که سبب افزایش سطح برگ شوند، می توانند موجبات افزایش میزان عملکرد گل را نیز فراهم نمایند. نتایج نشان داد که کاربرد متیل جاسمونات موجب افزایش عملکرد گل در هر دو شرایط تنش و بدون تنش می شود.
كلید واژه: بابونه آلمانی، تنش شوری، سطح برگ، عملکرد گل، متیل جاسمونات، وزن خشک بخش هوایی و ریشه

توضیحات بیشتر