دانلود word بررسي تاكسونوميك گونه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در ايران با تاكيد بر نشانگر فلوريستيك و استفاده از روش تعيين زيستگاه ويژه

لینک دانلود

 دانلود word بررسي تاكسونوميك گونه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در ايران با تاكيد بر نشانگر فلوريستيك و استفاده از روش تعيين زيستگاه ويژه دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي تاكسونوميك گونه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در ايران با تاكيد بر نشانگر فلوريستيك و استفاده از روش تعيين زيستگاه ويژه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي تاكسونوميك گونه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در ايران با تاكيد بر نشانگر فلوريستيك و استفاده از روش تعيين زيستگاه ويژه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي تاكسونوميك گونه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در ايران با تاكيد بر نشانگر فلوريستيك و استفاده از روش تعيين زيستگاه ويژه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان)

تعداد صفحات :18

جنس آویشن (.Thymus L) یكی از بزرگترین جنس های تیره نعناست. گیاهان این جنس به دلیل دارا بودن اسانس های روغنی و كاربرد وسیع در صنایع دارویی و غذایی، ارزش تجاری دارند. در ایران 18 گونه از این جنس شناسایی شده است. به علت توان انتقال ژن در میان جمعیت ها، تنوع ریخت شناختی بالایی در میان جمعیت ها به چشم می خورد. گونه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas یكی از گونه های این جنس است كه تنها در غرب ایران و شمال عراق پراكنش دارد. برای تعیین وجود تنوع درون گونه ای گیاه T. eriocalyx از جنبه تاکسونومیک و تشخیص عوامل بوم شناختی (اكولوژیك) موثر بر آن، از روش تعیین زیستگاه ویژه، برای جمع آوری داده ها استفاده شد. بر این اساس، از بین زیستگاه های مورد بررسی در كشور ایران، 10 زیستگاه ویژه انتخاب شد. نتایج حاصل از آنالیز داده های فلوریستیک (ترکیب رستنی های هر زیستگاه ویژه به عنوان نشانگر فلوریستیك) با نرم افزار MVSP، به روش PCO، به تشخیص 6 گروه متمایز منجر شد که نشان دهنده وجود تنوع درون گونه ای در این گونه گیاهی است. آنالیز داده های حاصل از بررسی مورفومتری افراد گونه مورد بررسی از هر زیستگاه ویژه، با استفاده از 33 ویژگی رویشی و زایشی، به روش های PCO و UPGMA نیز وجود پنج گروه متمایز را تایید نمود. آنالیز داده های بوم شناسی به روش CCA نیز مشخص نمود که عوامل بوم شناختی مختلفی در گروه بندی و ایجاد تنوع زیستگاه های ویژه نقش دارند كه در میان آنها عامل ارتفاع، بافت خاك، نفوذپذیری خاك و جهت شیب، در بین عوامل مورد بررسی، در گروه بندی زیستگاه ها موثر بوده است و بر این اساس حداقل سه اكودیم قابل شناسایی و معرفی است.
كلید واژه: Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas، ریخت شناسی، تاكسونومی، زیستگاه ویژه، اكودیم، ایران

توضیحات بیشتر