دانلود word بررسي ارتباط رضايت از تصوير ذهني از جسم و رشته تحصيلي در دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

لینک دانلود

 دانلود word بررسي ارتباط رضايت از تصوير ذهني از جسم و رشته تحصيلي در دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي ارتباط رضايت از تصوير ذهني از جسم و رشته تحصيلي در دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي ارتباط رضايت از تصوير ذهني از جسم و رشته تحصيلي در دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي ارتباط رضايت از تصوير ذهني از جسم و رشته تحصيلي در دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش پرستاري

تعداد صفحات :10

مقدمه: تصویر ذهنی از جسم، درک شخص از خود فیزیکی، شامل: ظاهر فیزیکی و واکنش ‌های احساسی و موقعیت ‌های مربوط به بدن است که بر اساس ادراکات فعلی و گذشته از بدن شکل می ‌گیرد. هنگامی که فرد تصویر ذهنی از جسم مثبتی نداشته و ظاهر خود را از معیارهای مطلوب یا ایده ‌آل جامعه پایین تر بداند، ممکن است با احساسات و نگرش ‌های نامناسب نسبت به خود مانند کاهش عزت نفس، اعتماد به نفس پایین، افسردگی و حتی در مواردی افت تحصیلی مواجه گردد. از آنجایی که تصویر ذهنی از جسم می ‌تواند نقش موثری در چگونگی پیشرفت روند تحصیلی افراد داشته باشد، لذا در این پژوهش سعی گردیده تا ارتباط تصویر ذهنی از جسم و رشته تحصیلی در دانشجویان دختر بررسی گردد.روش: در این پژوهش توصیفی - همبستگی با استفاده از پرسشنامه BSQ34 تعداد 360 دانشجوی دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به روش نمونه‌ گیری آسان از رشته‌ های مختلف تحصیلی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ ها توسط نرم‌ افزار SPSS v.17 و با استفاده از آمار توصیفی، آزمون کروسکال‌ والیس، من‌ ویتنی ‌یو، همبستگی اسپیرمن انجام شد.یافته ‌ها: یافته‌ های این پژوهش نشان داد که %34.4 از دانشجویان از لحاظ رضایت از تصویر ذهنی از جسم در سطح متوسط ضعیف قرار داشتند. بین وضعیت اقتصادی و رضایت از تصویر ذهنی از جسم رابطه معنادار وجود دارد. همچنین در بین رشته‌ های مختلف، دانشجویان رشته تربیت بدنی کمترین توجه و دانشجویان رشته هنر بیشترین توجه را به ظاهر خود داشته ‌اند.نتیجه‌ گیری: از آنجایی که اکثر دانشجویان این تحقیق از وضعیت ظاهری خود ناراضی بوده و با توجه به این که مساله توجه به ظاهر می ‌تواند بسیاری از جنبه‌ های زندگی افراد از جمله وضعیت تحصیلی آنها را تحت تاثیر قرار دهد و با عنایت به این که دانشگاه‌ ها از جمله مکان ‌هایی است که در فرآیند شکل‌ گیری افراد و اصلاح مسایل منفی جوانان نقش اساسی دارد، لذا به نظر می‌ رسد که بایستی آموزش ‌های لازم جهت افزایش رضایت از تصویر ذهنی از جسم در برنامه‌ های آموزش دانشگاهی در نظر گرفته شود.
كلید واژه: تصویر ذهنی از جسم، دانشجویان دختر

توضیحات بیشتر