دانلود word تاثير پوشش خوراکي سديم آلژينات روي کيفيت باکتريايي، شيميايي و حسي ماهي کيلکاي منجمد پوشش دار

لینک دانلود

 دانلود word تاثير پوشش خوراکي سديم آلژينات روي کيفيت باکتريايي، شيميايي و حسي ماهي کيلکاي منجمد پوشش دار دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير پوشش خوراکي سديم آلژينات روي کيفيت باکتريايي، شيميايي و حسي ماهي کيلکاي منجمد پوشش دار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير پوشش خوراکي سديم آلژينات روي کيفيت باکتريايي، شيميايي و حسي ماهي کيلکاي منجمد پوشش دار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير پوشش خوراکي سديم آلژينات روي کيفيت باکتريايي، شيميايي و حسي ماهي کيلکاي منجمد پوشش دار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم و صنايع غذايي

تعداد صفحات :20

این پروژه با هدف افزایش مدت زمان ماندگاری سردخانه ای و جلوگیری از تغییر رنگ ماهی کیلکا در سردخانه انجام شد. برای پوشش کردن ماهی کیلکا از سدیم آلژینات در غلظت های 1.5 و 2 درصد در زمان شروع استفاده شد. از کیلکای بسته بندی شده در ظروف یک بار مصرف با پوشش سلوفان به عنوان نمونه شاهد استفاده شد. نمونه ها به مدت شش ماه در سرد خانه -18 درجه سلسیوس نگهداری شدند. شمارش کلی باکتری ها و باکتری استافیلوکوک در نمونه های پوشش دار در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری نشان نداد. آلودگی به باکتری های کلی فرم، اشریشیا و سودوموناس در نمونه ها مشاهده نشد. پروتئین، چربی و خاکستر در نمونه های پوشش دار در مقایسه با نمونه های شاهد تفاوت معنی داری نداشت. پراکسید،TVN ، اسید چرب آزاد، تیوباربیتوریک اسید و pHدر نمونه های پوشش دار در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری نشان داد (P<0.05). مقدار رطوبت در نمونه های پوشش دار در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری داشت (P<0.05). آزمایشات حسی به روش رتبه بندی انجام شد. در شاخص پذیرش کلی بین نمونه های پوشش دار در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری وجود داشت (P<0.05). این شاخص در نمونه های پوشش دار با غلظت 1.5 درصد در مقایسه با نمونه های پوشش دار با غلظت 2 درصد تفاوت معنی داری نشان داد (P<0.05). نمونه های پوشش دار با غلظت 1.5 درصد در مقایسه با نمونه های پوشش دار با غلظت 2 درصد از کیفیت بهتری برخوردار بودند. نمونه های پوشش دار تا پایان مدت زمان سردخانه گذاری از کیفیت خوبی برخوردار بودند اما نمونه های شاهد پس از سه ماه کیفیت خود را از دست داده بودند.
كلید واژه: ماهی کیلکا، آنالیز باکتریایی، سدیم آلژینات، آنالیز حسی، آنالیز شیمیایی

توضیحات بیشتر