دانلود word مواجهه شغلي کارگران با گرد و غبار سيمان و اثرات آن بر عملکرد دستگاه تنفسي در يک کارخانه سيمان

لینک دانلود

 دانلود word مواجهه شغلي کارگران با گرد و غبار سيمان و اثرات آن بر عملکرد دستگاه تنفسي در يک کارخانه سيمان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مواجهه شغلي کارگران با گرد و غبار سيمان و اثرات آن بر عملکرد دستگاه تنفسي در يک کارخانه سيمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مواجهه شغلي کارگران با گرد و غبار سيمان و اثرات آن بر عملکرد دستگاه تنفسي در يک کارخانه سيمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مواجهه شغلي کارگران با گرد و غبار سيمان و اثرات آن بر عملکرد دستگاه تنفسي در يک کارخانه سيمان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: گرد و غبار سیمان یکی از عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار می باشد. اثرات تنفسی ناشی از سیمان هنوز مورد بحث می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات تنفسی ناشی از مواجهه با گرد و غبار سیمان بود.روش تحقیق: این مطالعه مقطعی که از نوع مورد شاهدی می باشد در یکی از کارخانجات سیمان انجام گردید که جمعیت تحت مطالعه را 148 کارگر مرد تشکیل می داد (94 نفر مواجهه یافته و 54 نفر مرجع). در این مطالعه از پرسشنامه استاندارد بررسی علائم تنفسی مطابق با توصیه انجمن متخصصان ریه آمریکا برای ارزیابی و تعیین میزان شیوع علائم تنفسی در دو گروه استفاده گردید. تعیین میزان مواجهه کارگران با گرد و غبار سیمان با استفاده از پمپ نمونه بردار فردی صورت گرفت. همچنین پارامترهای عملکرد ریه با استفاده از اسپیرومتر کالیبره شده اندازه گیری شد و از آزمون های تی تست و کای اسکوئر برای آنالیز نتایج استفاده گردید.یافته ها: غلظت گرد و غبار سیمان بیش از حد مجاز مواجهه شغلی با این ماده برآورد گردید. همچنین شانس وجود علائمی نظیر سرفه توام با خلط و خس خس سینه در افراد مواجهه یافته به طور معنی داری بیشتر از افراد مواجهه نیافته بوده است (p<0.05).نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان می دهد که میزان گرد و غبار بیش از حد استاندارد بوده و عامل تعیین کننده شیوع علائم تنفسی و کاهش ظرفیت های ریه، مواجهه با گرد و غبار سیمان می باشد. و گرد و غبار سیمان می تواند باعث کاهش حجم های ریوی و ایجاد مشکلات تنفسی می شود.
كلید واژه: صنعت سیمان، علائم تنفسی، گرد و غبار سیمان، مواجهه شغلی

توضیحات بیشتر