دانلود word اثربخشي مداخله فراشناختي بر علايم درآميختگي افکار در بيماران مبتلا به اختلال بدشکلي بدن

لینک دانلود

 دانلود word اثربخشي مداخله فراشناختي بر علايم درآميختگي افکار در بيماران مبتلا به اختلال بدشکلي بدن دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثربخشي مداخله فراشناختي بر علايم درآميختگي افکار در بيماران مبتلا به اختلال بدشکلي بدن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثربخشي مداخله فراشناختي بر علايم درآميختگي افکار در بيماران مبتلا به اختلال بدشکلي بدن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثربخشي مداخله فراشناختي بر علايم درآميختگي افکار در بيماران مبتلا به اختلال بدشکلي بدن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: تحقیقات نشان داده است که بین مولفه های فراشناختی و اختلال بدشکلی بدن رابطه وجود دارد، ولی با این وجود پژوهشی در مورد اثربخشی مداخله فراشناختی بر روی علائم درآمیختگی افکار اختلال بدشکلی بدن انجام نشده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله فراشناختی بر علائم درآمیختگی افکار در بیماران مبتلا به اختلال بدشکلی بدن انجام شد.روش تحقیق: این پژوهش به روش نیمه تجربی و با استفاده از روش نمونه گیر داوطلبانه، از مراجعین مراجعه کننده به کلینیک های جراحی زیبایی در شهر اصفهان که مبتلا به اختلال بدشکلی بدن بودند، انجام شد. 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و در دو گروه گواه و تجربی به روش گمارش تصادفی جایگزین شدند. پس از اجرای پیش آزمون که با استفاده از آزمون درآمیختگی افکار (TFI) به عمل آمد، گروه تجربی طی 8 جلسه هفتگی تحت درمان فراشناختی قرار گرفت، در حالی که گروه کنترل مداخله دریافت نکرد. پس آزمون و پیگیری (سه ماه) با همان ابزار انجام گرفت و نتایج آن به کمک آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه تحلیل شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که درمان فراشناختی در مهار علائم درآمیختگی افکار در بیماران مبتلا به اختلال بدشکلی بدن تاثیر معناداری دارد. میزان بهبودی یا اندازه اثر درمان بر روی این علائم در پس آزمون 65 درصد و در پیگیری سه ماه 56 درصد بود (p<0.0001).نتیجه گیری: این مداخله بر ارتقای مهارتهای انطباقی کارآمد و انعطاف پذیر از طریق فرایندهای فراشناختی و تاثیر آن در کاهش درآمیختگی افکار در بیماران اختلال بدشکلی بدن تاکید می نماید. با توجه به نتایج این تحقیق از درمان فراشناختی می توان در کلینک های روانشناختی برای کاهش علائم درآمیختگی افکار و مشکلات فراشناختی در بیماران مبتلا به اختلال بدشکلی بدن استفاده کرد.
كلید واژه: اختلال بدشکلی بدن، علائم درآمیختگی افکار، مداخله فراشناختی

توضیحات بیشتر