دانلود word وضعيت ترانسفوزيون گلبول قرمز فشرده (پکسل) در بيمارستان بعثت شهر همدان در سال 1388

لینک دانلود

 دانلود word وضعيت ترانسفوزيون گلبول قرمز فشرده (پکسل) در بيمارستان بعثت شهر همدان در سال 1388 دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word وضعيت ترانسفوزيون گلبول قرمز فشرده (پکسل) در بيمارستان بعثت شهر همدان در سال 1388  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word وضعيت ترانسفوزيون گلبول قرمز فشرده (پکسل) در بيمارستان بعثت شهر همدان در سال 1388،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word وضعيت ترانسفوزيون گلبول قرمز فشرده (پکسل) در بيمارستان بعثت شهر همدان در سال 1388 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آزمايشگاهي (Medical Laboratory Journal)

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: درخواست خون بیش از حد نیاز نه تنها موجب کاهش کیفیت و کهنه شدن خون می گردد بلکه بار مالی اضافی به مراکز درمانی و بیماران تحمیل می کند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی ترانسفوزیون گلبول قرمز فشرده (پکسل) در بیمارستان بعثت شهر همدان در سال 1388 بود.روش بررسی: مطالعه بصورت توصیفی روی 926 فرم درخواست خون از بانک خون بیمارستان آموزشی بعثت همدان انجام شد. اطلاعات توسط پرسشنامه به مدت 12 ماه از ابتدای سال 1388 تا ابتدای سال 1389، بر روی تمام فرم های درخواست خون جمع آوری گردید. میزان درخواست و مصرف خون، نسبت آزمایش کراس مچ به خون تزریق شده(C/T Ratio) و TI در بخش های مختلف بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: از 926 نمونه مورد بررسی که درخواست خون داشتند 63 درصد بیماران به ترتیب مرد و 37 درصد زن بودند. متوسط سن بیماران 28 سال بود شاخص کلیC/T و TI به ترتیب 2.44 و 0.63 بود که در مقایسه با عدد استاندارد (C/T<2.5 و TI0.5) از وضعیت مطلوبی برخوردار می باشد. بیشترین و کمترین C/T در بخشهای جراحی و سوختگی و همچنین بیشترین و کمترین TI در بخشهای هماتولوژی و ارولوژی به دست آمد.نتیجه گیری: الگوی مصرف گلبول قرمز متراکم (پکسل) و نسبت کراس مچ به انتقال خون و شاخص تزریق خون در بیمارستان بعثت ایده آل نبود، به نظر می رسد علل مختلفی از جمله عدم تشکیل کمیته انتقال خون بیمارستانی و عدم شرکت فعال پزشکان در آن از جمله موانع اصلاح الگوی مصرف خون باشد.
كلید واژه: ارتیروسیت، انتقال خون، تست های خون شناسی، شاخص تزریق خون

توضیحات بیشتر