دانلود word مطالعه لکتين هيستوشيميايي قندهاي انتهايي گليکوکانژوگيت ها طي تکامل کليه در رت

لینک دانلود

 دانلود word مطالعه لکتين هيستوشيميايي قندهاي انتهايي گليکوکانژوگيت ها طي تکامل کليه در رت دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مطالعه لکتين هيستوشيميايي قندهاي انتهايي گليکوکانژوگيت ها طي تکامل کليه در رت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مطالعه لکتين هيستوشيميايي قندهاي انتهايي گليکوکانژوگيت ها طي تکامل کليه در رت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مطالعه لکتين هيستوشيميايي قندهاي انتهايي گليکوکانژوگيت ها طي تکامل کليه در رت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: فرآیندهای تکاملی توسط واکنش های متقابل سلول به سلول و یا سلول با ماتریکس خارج سلولی میانجیگری می شود. از طرفی این میان کنش ها توسط مولکول های شیمیایی تنظیم می شود. در این راستا مطالعه حاضر به منظور بررسی توزیع و تغییرات برخی از ترکیبات قندی طی تکامل کلیه در رت انجام گرفت.روش تحقیق: تعداد 30 سر جنین رت نژاد ویستار در روزهای 14، 16 و 18 حاملگی در فرمالین فیکس و پس از پاساژ بافتی، در پارافین قالب گیری، و برش هایی به ضخامت 5 میکرون تهیه و در مجاورت با لکتین های LTA، MPA و UEA-I که با HRP کونژوگه شده بودند قرار گرفتند. سپس شدت رنگ مقاطع میکروسکوپی برای هر لکتین در مراحل مختلف جنینی به روش کور تعیین، رتبه بندی و با استفاده از روش های آماری باهم مقایسه شدند و از نمونه های مورد نظر تصویر تهیه گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که واکنش لکتین MPA با پودوسیت ها به تدریج با پیشرفت تکامل از روز 14 تا 18 افزایش یافت (p<0.05). سلول های مزانشیمی در کلیه های در حال تکامل در روز های 14 و 16 واکنش نشان دادند در حالیکه در روز 18 واکنشی مشاهده نشد (p<0.05). واکنش متوسطی در مجاری جمع کننده ادرار در روز 16 مشاهده گردید. واکنش لکتین UEA-I با سلول های مزانشیمی در روزهای 14 و 16 متوسط و در روز 18 کم ارزیابی گردید (p<0.05). در حالیکه واکنش پودوسیت ها در روز 16 متوسط و در روز 18 واکنش مذکور کاهش یافت (p<0.05). لوله های جمع کننده در روز 16 واکنش ضعیفی را نشان دادند. واکنش لکتین LTA با لوله های پیچیده دور و نزدیک و مجاری جمع کننده در روز 18 ضعیف ارزیابی گردید. پودوسیت ها در هیچ یک از مراحل تکاملی مورد بررسی واکنشی را با لکتین مذکور بروز ندادند و سلول های مزانشیمی در روز 14 واکنش متوسطی را بروز دادند که این واکنش در روزهای 16 و 18 ناپدید گردید.نتیجه گیری: طبق یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که بیان و تغییرات گلیکوکونژوگیت ها با قندهای انتهاییL-fuc (a14) GlcNAc ، Gal-(13)-GalNAc و L-fuc (a 13) Gal ( 1-4l) Glc در طی تکامل کلیه تنظیم شده است.
كلید واژه: تکامل، جنین، کلیه، گلیکوکونژوگیت ها، لکتین

توضیحات بیشتر