دانلود word رابطه بين هوش هيجاني و سازگاري در افراد مبتلا به سرطان در شهر مشهد

لینک دانلود

 دانلود word رابطه بين هوش هيجاني و سازگاري در افراد مبتلا به سرطان در شهر مشهد دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word رابطه بين هوش هيجاني و سازگاري در افراد مبتلا به سرطان در شهر مشهد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word رابطه بين هوش هيجاني و سازگاري در افراد مبتلا به سرطان در شهر مشهد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word رابطه بين هوش هيجاني و سازگاري در افراد مبتلا به سرطان در شهر مشهد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: امروزه علایق پژوهشی در سرطان، به عنوان دومین علت مرگ و میر در جهان به سمت سبک های مقابله ای و سازگارانه متمرکز است. هوش هیجانی که شامل درک و اداره هیجان در خود و دیگران است از عواملی است که با سلامت افراد ارتباط دارد. از این رو این مطالعه به تعیین رابطه هوش هیجانی و سازگاری در افراد مبتلا به سرطان می پردازد.روش تحقیق: این تحقیق از نوع همبستگی است که در آن 60 نفر زن و مرد از بیماران سرطانی بیمارستان ها و مراکز درمانی شهر مشهد به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و با پرسشنامه هوش هیجانی باراون و سنجش سازگاری بل بررسی شدند. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نگارش 17 و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: بین هوش هیجانی با سازگاری جسمانی (r=-0.65) و سازگاری عاطفی (r=-0.77) همبستگی معناداری وجود دارد (p<0.001). از میان ابعاد هوش هیجانی، بعد انطباق پذیری 43% از واریانس سازگاری جسمانی (p<0.001)، و دو بعد خلق و خوی و کنترل تنش روی هم رفته 63% از سازگاری عاطفی را پیش بینی می کند (p<0.001). همچنین تمامی مولفه های 15 گانه هوش هیجانی بجز مولفه همدلی با سازگاری جسمانی (p<0.01) و سازگاری عاطفی (p<0.001) همبستگی معناداری داشته که از این میان، بیشترین میزان همبستگی در سازگاری جسمانی مربوط به مولفه مسوولیت پذیری (r=-0.72) و در سازگاری عاطفی مربوط به مولفه عزت نفس (r=-0.76) بوده است.نتیجه گیری: با توجه به وجود رابطه مثبت بین هوش هیجانی و سازگاری در بیماران سرطانی، راهکارهای افزایش هوش هیجانی از جمله برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه در بیمارستان ها و مراکز درمانی توسط کادر مربوطه توصیه می شود.
كلید واژه: سازگاری، سرطان، هوش هیجانی

توضیحات بیشتر