دانلود word فراواني دي آنتامبا فراژيليس با استفاده از دو روش رنگ آميزي هماتوکسيلين آهن و Nested-PCR در مراجعين به مراکز درماني چالوس

لینک دانلود

 دانلود word فراواني دي آنتامبا فراژيليس با استفاده از دو روش رنگ آميزي هماتوکسيلين آهن و Nested-PCR در مراجعين به مراکز درماني چالوس دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word فراواني دي آنتامبا فراژيليس با استفاده از دو روش رنگ آميزي هماتوکسيلين آهن و Nested-PCR در مراجعين به مراکز درماني چالوس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word فراواني دي آنتامبا فراژيليس با استفاده از دو روش رنگ آميزي هماتوکسيلين آهن و Nested-PCR در مراجعين به مراکز درماني چالوس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word فراواني دي آنتامبا فراژيليس با استفاده از دو روش رنگ آميزي هماتوکسيلين آهن و Nested-PCR در مراجعين به مراکز درماني چالوس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آزمايشگاهي (Medical Laboratory Journal)

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: دی آنتامبا فراژیلیستک یاخته روده بزرگدر پاره ای از موارد سبب تظاهرات بالینی در افراد آلوده می شود که شامل درد موضعی شکم، کاهش وزن، نفخ و بی اشتهائی می باشد. تشخیص صحیح این آلودگی و افتراق آن با سایر تک یاخته های انگلی حائز اهمیت است. مطالعه حاضر به منظور تعیین فراوانی این انگل در مراجعین به آزمایشگاههای شهر چالوس در سال 1389 با استفاده از دو روشPCR و رنگ آمیزی هماتوکسیلین آهن انجام شده است.روش بررسی: مطالعه از نوع مقطعی و نمونه گیری تصادفی روی 302 نمونه مدفوع همزمان با اخذ پرسشنامه از بیماران بوده است. نمونه ها پس از بررسی سریع لام مرطوب در دو لوله حاوی پلی وینیل الکل (رنگ آمیزی) و الکل اتانل (آزمایشهای مولکولی) به آزمایشگاه مرجع ارسال گردید. بررسی همزمان نمونه های مدفوعی با روش استاندارد هماتوکسیلین آهن و روش مولکولی Nested-PCR و مقایسه حساسیت و ویژگی دو روش با یکدیگر انجام شد.یافته ها: در بررسی نمونه ها با روش هماتوکسیلین آهن 6 (1.99%) نمونه مثبت قطعی شناسائی شد که در آزمون با روش مولکولی 5 نمونه از آنها مثبت بود. کلیه نمونه های منفی با روش رنگ آمیزی در روش مولکولی نیز منفی بوده است. آلودگی توام دی آنتامبا فراژیلیس با آنتامبا کلی در 2 مورد و با بلاستوسیستیس هومونیس در 1 مورد مشاهده گردید. حساسیت و ویژگی PCR به نسبت روش هماتوکسیلین به ترتیب 85% و 100% می باشد.نتیجه گیری: علت تفاوت در تطابق نتایج خطاهای چشمی با روش رنگ آمیزی و عدم همزمانی در بررسی مولکولی و رنگ آمیزی می تواند باشد.
كلید واژه: دی آنتامبا فراژیلیس، هماتوکسیلین آهن، چالوس، PCR

توضیحات بیشتر