دانلود word مقايسه پيامدهاي زايمان طبيعي و سزارين براي مادر و نوزاد در بيمارستان هاي منتخب شهر تهران

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه پيامدهاي زايمان طبيعي و سزارين براي مادر و نوزاد در بيمارستان هاي منتخب شهر تهران دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه پيامدهاي زايمان طبيعي و سزارين براي مادر و نوزاد در بيمارستان هاي منتخب شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه پيامدهاي زايمان طبيعي و سزارين براي مادر و نوزاد در بيمارستان هاي منتخب شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه پيامدهاي زايمان طبيعي و سزارين براي مادر و نوزاد در بيمارستان هاي منتخب شهر تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: میزان زایمان سزارین در کشورهای توسعه یافته به طور مداوم در حال افزایش است، که یکی از نگرانی های جامعه به ویژه در زمینه زنان و زایمان می باشد. سلامت نسبی زایمان سزارین در برابر زایمان طبیعی و فواید حاصل از آن باعث تغییر نسبت خطر به فایده و افزایش پذیرش آن شده است. بعلاوه این باور عمومی که زایمان سزارین می تواند دارای خطرات کمتری باشد، یکی از علل مهم انتخاب زایمان به روش سزارین توسط زنان عنوان گردیده است. هدف کلی از این پژوهش تعیین و دانلود word مقايسه پيامدهاي زايمان طبيعي و سزارين براي مادر و نوزاد در بيمارستان هاي منتخب شهر تهران در سال 1388 می باشد.روش تحقیق: این پژوهش یک مطالعه کوهورت استکه با نمونه گیری مبتنی بر هدف، مجموعا 300 خانم باردار در مطالعه شرکت نمودند. تعداد 54 نفر به علت عدم تمایل در مدت پی گیری از مطالعه حذف شدند و در نهایت 132 نفر در گروه زایمان طبیعی و 114 نفر در گروه سزارین و نوزادان آنها مورد بررسی و پیگیری قرار گرفتند. جمع آوری اطلاعات در سه مرحله (هنگام زایمان، قبل از ترخیص و ده روز پس از زایمان) انجام پذیرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16 استفاده شد و سطح معنی داری در آزمون ها 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که خونریزی شدید زودرس پس از زایمان، خونریزی منجر به درمان پس از 10 روز، عفونت و احتباس ادراری پس از زایمان، عفونت منجر به درمان، بستری مجدد در طی 10 روز پس از زایمان و اندوه پس از زایمان با نوع زایمان ارتباط معنی داری وجود نداشت، ولی بین افت بیش از 10% هماتوکریت بعد از زایمان نسبت به قبل آن با نوع زایمان ارتباط معنی داری (p<0.001) وجود داشت به طوری که در زنان گروه سزارین افت هماتوکریت بیشتر بود. همچنین بین نوع زایمان و درد ناحیه برش (اپیزیوتومی یا سزارین) (p<0.001) و رضایت از نوع زایمان پس از 10 روز (p=0.001)؛ بین نوع زایمان و مدت بستری (p<0.001) و همچنین هزینه بستری (p<0.001) ارتباط معنی داری وجود داشت. آپگار دقیقه اول و پنجم نوزادان و همچنین وزن نوزاد، زردی و سندرم زجر تنفسی نوزادان، نیاز به بستری در NICU و آسیب حین زایمان، تب منجر به درمان، تغذیه نوزاد، بیقراری و مرگ نوزاد در طی 10 روز پس از زایمان در دو گروه یکسان بود.نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد که پیامدهای مادری و نوزادی در دو گروه یکسان است. پیشنهاد می شود تا مطالعات وسیع تری پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت نوع زایمان را در مادر و نوزاد مورد بررسی قرار دهد.
كلید واژه: پیامدهای زایمان، زایمان طبیعی، سزارین، مادر و نوزاد

توضیحات بیشتر