دانلود word نقش سرمايه گذاري منابع انساني در کسب مزيت رقابتي (مورد مطالعه: صنعت داروسازي ايران)

لینک دانلود

 دانلود word نقش سرمايه گذاري منابع انساني در کسب مزيت رقابتي (مورد مطالعه: صنعت داروسازي ايران) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word نقش سرمايه گذاري منابع انساني در کسب مزيت رقابتي (مورد مطالعه: صنعت داروسازي ايران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word نقش سرمايه گذاري منابع انساني در کسب مزيت رقابتي (مورد مطالعه: صنعت داروسازي ايران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word نقش سرمايه گذاري منابع انساني در کسب مزيت رقابتي (مورد مطالعه: صنعت داروسازي ايران) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت)

تعداد صفحات :26

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیر سرمایه گذاری در منابع انسانی بر سرمایه انسانی در سطح سازمان و مزیت رقابتی انجام شده است. بدین منظور پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری توسط تحلیل عاملی تاییدی، در میان نمونه ای متشکل از 300 نفر از مدیران شرکت های داروسازی توزیع گردید. روش تحقیق حاضر، توصیفی - همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است.نتایج نشان داد که همه فرضیات و روابط بین متغیرها معنادار هستند. همچنین از بین دو مولفه سرمایه گذاری منابع انسانی (سرمایه گذاری در تامین نیرو از بیرون و سرمایه گذاری در تامین نیرو از درون)، سرمایه گذاری در تامین نیرو از درون و از بین مولفه های سرمایه انسانی در سطح سازمان، مولفه خاص بودن سرمایه انسانی بیشتر متغیر مزیت رقابتی را تبیین می نماید. همچنین داده ها نشان داد که سه بعد از چهار بعد سرمایه انسانی در سطح سازمان یعنی ابعاد تناسب، مکمل بودن و خاص بودن با یکدیگر تقریبا همبستگی بالایی دارند.
كلید واژه: سرمایه گذاری منابع انسانی، سرمایه انسانی، مزیت رقابتی

توضیحات بیشتر