دانلود word تاثير نانو ذرات نقره بر روي باسيل هاي گرم منفي بيماري زاي مقاوم به آنتي بيوتيک هاي بتالاکتام با طيف گسترده (ESBLs)

لینک دانلود

 دانلود word تاثير نانو ذرات نقره بر روي باسيل هاي گرم منفي بيماري زاي مقاوم به آنتي بيوتيک هاي بتالاکتام با طيف گسترده (ESBLs) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير نانو ذرات نقره بر روي باسيل هاي گرم منفي بيماري زاي مقاوم به آنتي بيوتيک هاي بتالاکتام با طيف گسترده (ESBLs)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير نانو ذرات نقره بر روي باسيل هاي گرم منفي بيماري زاي مقاوم به آنتي بيوتيک هاي بتالاکتام با طيف گسترده (ESBLs)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير نانو ذرات نقره بر روي باسيل هاي گرم منفي بيماري زاي مقاوم به آنتي بيوتيک هاي بتالاکتام با طيف گسترده (ESBLs) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آزمايشگاهي (Medical Laboratory Journal)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: یکی از مشکلات مهم بیمارستانها مقاومت باکتریهای بیماری زا به مواد ضد میکروبی می باشد، این معضل سبب افرایش هزینه های درمان، افزایش موارد شکست درمانی و در نهایت مرگ بیماران می گردد. هدف از این تحقیق شناسایی باسیل های گرم منفی بیماری زای مقاوم به آنتی بیوتیکهای بتالاکتام با طیف گسترده و بررسی تاثیر نانو ذره نقره بر روی آنها می باشد.روش بررسی: از کشت 276 نمونه بالینی از بیماران مراجعه کننده به سه بیمارستان (غرضی، سینا و الزهراء) شهر اصفهان طی 8 ماه سال 1389 جمعا 186 باسیل گرم منفی جدا شد. این باکتریها از نظر تولید آنزیم بتالاکتاماز با طیف گسترده (ESBLs) به روش دیسک دیفیوژن مورد بررسی قرار گرفته و تست تائیدی آن با استفاده از روش (Double Disk approximation Test, DDT) انجام شد. باسیلهای مولد ESBLs تحت تاثیر غلظت های 500، 400 و 200، 100، 50، 25، 12.5 ppm نانو ذره نقره تهیه شده از شرکت نانو نصب پارس تهران مختلف قرار گرفت و قطر هاله عدم رشد در آنها اندازه گیری شد.یافته ها: 140 (%75.3) نمونه از باسیل گرم منفی مولد ESBLs بوده و 46 نمونه (%24.7) باسیل های گرم منفی غیر ESBL بودند. بیشترین نمونه آلوده باسیل های گرم منفی دارای ESBL، مربوط به نمونه های عفونی ادرار و شایع ترین باکتری جداسازی شده کلبسیلا پنمونیه بود. تمامی نمونه ها نسبت به محلول نانو ذرات نقره با غلظت 100 ppm حساس بودند. انتروباکتر ائروژنز (24 میلی متر) و سودوموناس ائروژینوزا (23 میلی متر) بالاترین قطر هاله عدم رشد را در حضور غلظت 500 ppm نانو ذره نقره نشان دادند.نتیجه گیری: یافته های حاصل نشان می دهد نانو ذره نقره می تواند اثر مهاری بر تمامی باسیلهای گرم منفی مورد آزمون داشته باشد و با افزایش غلظت نانو ذرات نقره، قطر هاله عدم رشد باسیل های گرم منفی دارای ESBL نیز افزایش می یابد.
كلید واژه: باسیل های گرم منفی، بتالاکتامازهای وسیع الطیف، نانو ذره نقره

توضیحات بیشتر