دانلود word توزيع فراواني عوامل باکتريايي در شيره صفراوي بيماران مبتلا به سنگ و ساير بيماريهاي صفراوي

لینک دانلود

 دانلود word توزيع فراواني عوامل باکتريايي در شيره صفراوي بيماران مبتلا به سنگ و ساير بيماريهاي صفراوي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word توزيع فراواني عوامل باکتريايي در شيره صفراوي بيماران مبتلا به سنگ و ساير بيماريهاي صفراوي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word توزيع فراواني عوامل باکتريايي در شيره صفراوي بيماران مبتلا به سنگ و ساير بيماريهاي صفراوي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word توزيع فراواني عوامل باکتريايي در شيره صفراوي بيماران مبتلا به سنگ و ساير بيماريهاي صفراوي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آزمايشگاهي (Medical Laboratory Journal)

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: صفرا در افراد سالم استریل و فاقد هر گونه باکتری می باشد و وجود میکرو ارگانیسم ها در صفرای انسان می تواند نشانه ای از وجود یک مشکل بالینی باشد که در اغلب موارد با بیماری کوله لیتیازیس (cholelithiasis)مرتبط است. هدف از مطالعه حاضر بررسی توزیع فراوانی باکتری های موجود در نمونه مجاری صفراوی بیماران مبتلا به سنگ های دستگاه صفراوی و بیماری های بدخیم دستگاه پانکراسی- صفراوی می باشد.روش بررسی: طی 6 ماهه دوم سال 1390، 102 نمونه مایع صفراوی به روش اندوسکوپیک کولانژیوپانکراتوگرافی معکوس(ERCP) از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جمع آوری گردید. ابتدا اطلاعات بالینی بیماران، نوع سنگ و بیماری های زمینه ای مورد بررسی قرار گرفت، در ادامه بررسی های میکروب شناسی مانند کشت، شمارش تعداد و تعیین هویت باکتری ها، تست های حساسیت دارویی و تست های مولکولی تاییدی (16S rDNA PCR) بر روی تمامی نمونه ها انجام گردید و ارتباط های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS version 13 در پایان مورد ارزیابی قرار داده شد. وجود شمارش بیش از هزار باکتری در هر نمونه بعنوان شاهدی بر کلنیزاسیون پایدار در نظر گرفته شد.یافته ها: از میان (41.1%) 42 نمونه کشت مثبت، 59 جدایه باکتریایی با استفاده از روش کشت جداسازی گردید، به علاوه در 7 نمونه از میان نمونه های کشت منفی نیز حضور DNAباکتریایی توسط روش مولکولی نشان داده شد. بیشترین نوع سنگ ها به ترتیب مربوط به سنگ کلسترولی، پیگمانته سیاه و پیگمانته قهوه ای و بیشترین ایزوله های جداسازی شده در این بیماران باکتری های اشرشیا کلی (34.4%)، انتروکوکوس (19.7%)، کلبسیلا پنومونیه (18%) و سودوموناس ائروژینوزا (18%) بودند. بین نوع سنگ، نوع باکتری کشت شده و بیماری های تحت بررسی در این بیماران ارتباط معناداری دیده نشد. داشتن سابقه مصرف آنتی بیوتیک در این بیماران مبتلا یه سنگ صفراوی (44.6%) بطور معنادار بیش از سایر مشکلات صفراوی بود (P=0.01).نتیجه گیری: وجود باکتری در 41.1% نمونه های صفراوی می تواند دلیلی بر نقش آنها در پاتوژنز بیماریهای صفراوی باشد. اشرشیا کلی و انترو کوکها از شایعترین این عوامل می باشند. مطالعه بیشتر بر روی توان بیماریزایی و اثرات پاتوفیزیولوژیک این باکتری ها خواهد توانست به روشن تر شدن نقش باکتری ها در ایجاد سنگهای صفراوی کمک نماید.
كلید واژه: سنگ های صفراوی، باکتری، ERCP، آنتی بیوتیک

توضیحات بیشتر