دانلود word ارزيابي فعاليت ضد قارچي اسانس کارواکرول بر سويه هاي استاندارد کانديدا آلبيکنس حساس و مقاوم به فلو کونازول

لینک دانلود

 دانلود word ارزيابي فعاليت ضد قارچي اسانس کارواکرول بر سويه هاي استاندارد کانديدا آلبيکنس حساس و مقاوم به فلو کونازول دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارزيابي فعاليت ضد قارچي اسانس کارواکرول بر سويه هاي استاندارد کانديدا آلبيکنس حساس و مقاوم به فلو کونازول  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارزيابي فعاليت ضد قارچي اسانس کارواکرول بر سويه هاي استاندارد کانديدا آلبيکنس حساس و مقاوم به فلو کونازول،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارزيابي فعاليت ضد قارچي اسانس کارواکرول بر سويه هاي استاندارد کانديدا آلبيکنس حساس و مقاوم به فلو کونازول :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آزمايشگاهي (Medical Laboratory Journal)

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: کاندیدا آلبیکنس یک قارچ فرصت طلب انسانی است که عامل عفونتهای مخاطی و سیتمیک در افراد با نقص سیستم ایمنی است و در سالیان اخیر افزایش مقاومت به عوامل ضد قارچی در آن دیده شده است، لذا تحقیق برای یافتن داروهای ضد قارچی با ترکیب جدید ضروری می باشد. برخی از گیاهان به دلیل دارا بودن پلی فنلها دارای خواص ضد میکروبی هستند. در این تحقیق اثر ضد قارچی اسانس کارواکرول که ترکیب اصلی اسانس روغنی حاصل از آویشن می باشد، بر روی دو سویه های حساس و مقاوم به فلو کونازول کاندیدا آلبیکنس بررسی شد.روش بررسی: اثر مهاری اسانس کارواکرول بر روی سویه های کاندیدا آلبیکنس با استفاده از روش بررسی قطر هاله مهارکنندگی و حداقل غلظت مهارکنندگی با روش رقت سازی در محیط کشت مایع انجام شد. برای این منظور رقت های متوالی از اسانس کارواکرول در میکروپلیت های 96 خانه ایی تهیه و 10 میکرولیتر از سوسپانسون قارچی به آن اضافه شد. کدورت ایجاد شده در چاهک ها بعد از اتوگذاری با الیزا ریدر بررسی و کمترین غلظتی که از رشد ممانعت می نمود ثبت گردید. با کشت 10 میکرولیتر از چاهک های فاقد کدروت در محیط سابورو دکستروز آگار حداقل غلظت کشنده(MFC) اسانس و داروی فلو کونازول تعیین شد.یافته ها: حداقل غلظت مهارکنندگی اسانس کارواکرول در سویه حساس و مقاوم به فلو کونازول کاندیدا آلبیکنس به ترتیب 5.3 و 6.18 میکروگرم بر میلی لیتر و حداقل غلظت کشندگی آن ها 10.61 و 12.3 میکروگرم بر میلی لیتر بود. بالاترین قطر هاله مهاری در این دو سویه در حضور اسانس کارواکرول به ترتیب 45 و 35 میلی متر برای سویه حساس و مقاوم به فلو کونازول تعیین شد.نتیجه گیری: در این بررسی اسانس کارواکرول اثر ضد قارچی مناسبی علیه سویه حساس و مقاوم به فلو کونازول کاندیدا آلبیکنس از خود نشان داد. بررسی احتمال کاربرد این اسانس در درمان عفونت کاندیدائی نیاز به انجام مطالعات تکمیلی دارد.
كلید واژه: اثر ضد قارچی، کارواکرول، کاندیداآلبیکنس، فلو کونازول

توضیحات بیشتر