دانلود word نقش آفريني سرمايه اجتماعي سازماني در گرايش به نوآوري سازماني در شرکت ‌هاي دانش بنيان (مورد مطالعه: شرکت هاي مستقر در پارک علم و فناوري دانشگاه تهران)

لینک دانلود

 دانلود word نقش آفريني سرمايه اجتماعي سازماني در گرايش به نوآوري سازماني در شرکت ‌هاي دانش بنيان (مورد مطالعه: شرکت هاي مستقر در پارک علم و فناوري دانشگاه تهران) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word نقش آفريني سرمايه اجتماعي سازماني در گرايش به نوآوري سازماني در شرکت ‌هاي دانش بنيان (مورد مطالعه: شرکت هاي مستقر در پارک علم و فناوري دانشگاه تهران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word نقش آفريني سرمايه اجتماعي سازماني در گرايش به نوآوري سازماني در شرکت ‌هاي دانش بنيان (مورد مطالعه: شرکت هاي مستقر در پارک علم و فناوري دانشگاه تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word نقش آفريني سرمايه اجتماعي سازماني در گرايش به نوآوري سازماني در شرکت ‌هاي دانش بنيان (مورد مطالعه: شرکت هاي مستقر در پارک علم و فناوري دانشگاه تهران) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت)

تعداد صفحات :29

در کسب و‌ کار پویای امروز، به دلیل ظهور سه روند عمده رقابت شدید بین المللی، بازارهای گسسته و تکنولوژی در حال تغییر، شاهد طرح بیش از پیش موضوع نوآوری هستیم. روندهای مذکور، علاقه صاحبنظران حوزه کسب و کار را به توجه شگرف و جستجو در مفهوم سرمایه اجتماعی به مثا‌به عا‌مل حیاتی در ارتقای سطح عملکرد سازمان و پیش آیند خلق مزیت رقابتی مبتنی بر نوآوری جلب کرده است. با این حال، کمتر پژوهشی سرمایه اجتماعی سازمانی و نوآوری سازمانی را به صورت توامان بررسی نموده است؛ از این رو غایت مطالعه حاضر، بررسی چگونگی نقش آفرینی سرمایه اجتماعی سازمانی و ابعاد آن در گرایش به نوآوری سازمانی و همچنین تعیین سهم نسبی هر یک از این ابعاد در پیش بینی گرایش به نوآوری در شرکت ‌های دانش بنیان است. روش شناسی پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی بوده و جامعه آماری کارکنان شرکت ‌های دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را دربر می‌ گیرد. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج مطالعه، گویای نقش آفرینی موثر و معنی دار سرمایه اجتماعی سازمانی در گرایش به نوآوری سازمانی است. بدین ترتیب بعد رابطه ‌ای سرمایه اجتماعی پیش بینی کننده گرایش به نوآوری هست، لیکن ابعاد شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی نمی ‌توانند پیش بینی کننده مناسبی برای گرایش به نوآوری در سازمان باشند.
كلید واژه: سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی سازمانی، نوآوری، نوآوری سازمانی، شرکت های دانش بنیان

توضیحات بیشتر