دانلود word مقايسه تکنيک PCR و کيت API-20E با روش تست هاي روتين بيوشيميايي در تشخيص سالمونلا

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه تکنيک PCR و کيت API-20E با روش تست هاي روتين بيوشيميايي در تشخيص سالمونلا دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه تکنيک PCR و کيت API-20E با روش تست هاي روتين بيوشيميايي در تشخيص سالمونلا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه تکنيک PCR و کيت API-20E با روش تست هاي روتين بيوشيميايي در تشخيص سالمونلا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه تکنيک PCR و کيت API-20E با روش تست هاي روتين بيوشيميايي در تشخيص سالمونلا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آزمايشگاهي (Medical Laboratory Journal)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: سالمونلا یکی از عوامل مهم عفونت های روده ای و اسهال می باشد و عدم تشخیص صحیح باکتری ممکن است سبب شکست در درمان شود. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه PCR و کیت API-20E با تست های روتین بیوشیمیایی در تشخیص انواع سالمونلاها می باشد.روش بررسی: در این تحقیق 470 نمونه کودک مبتلا به گاستروآنتریت حاد از 3 بیمارستان دانشگاهی امام، شریعتی و مرکز طبی کودکان در شهر تهران، جهت تشخیص سالمونلا، به آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده بهداست انتقال یافت. برای ارزیابی نتایج کشت روتین بیمارستانهای فوق، نمونه ها احیا و خالص سازی شد و از کیت API-20E برای شناسائی باکتری استفاده شد، همچنین بعد از استخراج DNA با روش جوشاندن، از روش PCR استفاده شد. برای مقایسه نتایج از تست مک نمار استفاده گردید. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی تمام ایزوله های سالمونلا به روش دیسک دیفیوژن و طبق دستورالعمل Clinical and laboratory standard institute (CLSI) مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: بر اساس نتایج ارائه شده از مراکز درمانی از 470 نمونه مورد بررسی 65 نمونه (%13.8) دارای سالمونلا بودند، در حالیکه در ارزیابی با روش کشت و کیت API-20E در بخش میکروب شناسی دانشکده بهداشت و روش PCRفراوانی موارد مثبت به ترتیب 37 نمونه (%7.9) و 39 نمونه (%8.3) برآورد گردید. تفاوت مشاهده شده در شناسائی سالمونلا با روش های روتین بیمارستانی با نتایج کیت API و PCR از نظر آماری معنی داری می باشد(P<0.05) .نتایج بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی روی 37 ایزوله سالمونلا از نمونه های اسهال نشان داده که %73.3 ایزوله ها حداقل به یکی از 16 آنتی بیوتیک مورد بررسی مقاومت نشان دادند. تمامی ایزوله ها به نیتروفورانتوئین مقاوم بوده و همگی آنها نسبت به سفالوسپورین های نسل سوم حساسیت نشان دادند.نتیجه گیری: نتایج نشان داد اختلاف معنی داری میان یافته های کشت و تعیین هویت در بیمارستان و نتایج تشخیص سالمونلا با روش کیت API-20E و PCR وجود دارد.
كلید واژه: سالمونلا، تشخیص، روش سنتی، روش مولکولی، کیت API-20

توضیحات بیشتر