دانلود word فراواني تيپ emm و فنوتيپ هاي مقاومت به اريترومايسين در استرپتو کوکهاي گروه A جداشده از گلودردهاي چرکي در غرب استان مازندران

لینک دانلود

 دانلود word فراواني تيپ emm و فنوتيپ هاي مقاومت به اريترومايسين در استرپتو کوکهاي گروه A جداشده از گلودردهاي چرکي در غرب استان مازندران دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word فراواني تيپ emm و فنوتيپ هاي مقاومت به اريترومايسين در استرپتو کوکهاي گروه A جداشده از گلودردهاي چرکي در غرب استان مازندران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word فراواني تيپ emm و فنوتيپ هاي مقاومت به اريترومايسين در استرپتو کوکهاي گروه A جداشده از گلودردهاي چرکي در غرب استان مازندران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word فراواني تيپ emm و فنوتيپ هاي مقاومت به اريترومايسين در استرپتو کوکهاي گروه A جداشده از گلودردهاي چرکي در غرب استان مازندران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آزمايشگاهي (Medical Laboratory Journal)

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: شناسایی سویه های استرپتو کوکوس گروه A(استرپتو کوکوس پیوژنز) عمدتا بر پایه روشهای سرولوژیک، مبتنی بر آنتی ژن های سطحی Tو M بوده و بر این اساس سروتایپ های مختلفی از سراسر جهان گزارش شده است. بدنبال آن تعیین توالی انتهای آمینی ژن emm جایگزین روشهای قدیمی تر شده و بر این اساس بیش از 150 تیپ emm در سراسر جهان شناخته شده است. هدف این مطالعه تعیین شیوع تیپ های emm در بین جدایه های حلقی حاصل از گلودردهای چرکی و همچنین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در مناطق غربی استان مازندران طی سالهای 89- 90 می باشد.روش بررسی: 50 جدایه از حلق افراد مبتلا به گلودردهای چرکی مراجعه کننده به مراکز بیمارستانی مستقر در شمال ایران شامل بیمارستانهای شهید رجایی تنکابن، امام سجاد رامسر و طالقانی چالوس طی سالهای 89- 90 به روش کشت در محیط آگار خوندار، آزمایش حساسیت به باسیتراسین، آزمون PYR و همچنین اگلوتیناسیون توسط آنتی سرم های اختصاصی شناسایی شدند. حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه ها با استفاده از دیسک های خریداری شده از شرکت پادتن طب ایران، توسط روش کربی بائر و تجزیه و تحلیل آن بوسیله جدول استاندارد CLSI انجام گرفت. ارزیابی مکانیسم مقاومت به اریترومایسین توسط روش مضاعف دیسکی در حضور اریترومایسین و کلیندامایسین انجام شد.ژن emm همه جدایه ها تکثیر و محصولات PCR آنها توسط شرکت ماکروژن کره تعیین توالی شده و با استفاده از برنامه BLAST2.0 (مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی، قابل دسترسی در پایگاه (WWW.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) توالی های ژنهای موردنظر با توالی های منتشره در بانک ژنی، جهت تعیین تیپ emm مقایسه شدند.یافته ها: 4 تیپ مختلف emm شناسایی شد. از میان آنها emm5 فراوانترین بوده (26 مورد، 52%) و بدنبال آن emm12 (12 مورد، 24%) و emm79 و emm86 با فراوانی یکسان (6 مورد، 12%) حضور داشتند. همه آنتی بیوتیک های دارای حلقه بتا لاکتام اثر مهاری بر ایزوله ها نشان دادند، در صورتیکه 18% از جدایه ها (9 مورد) مقاوم به اریترومایسین بودند. شایع ترین فنوتیپ مقاوم (66.6%) cMLSB و بدنبال آن فنوتیپ (33.3%) M بوده، در حالیکه در هیچکدام از جدایه ها فنوتیپ iMLSB مشاهده نشد. 6 مورد از جدایه ها (%12) مقاوم به کلیندا مایسین بودند.نتیجه گیری: نتایج حاصل حضور متفاوتی از تیپ های emm جداشده از موارد حلقی، نسبت به جدایه های سایر نقاط جهان نشان می دهد، وجود تیپ emm86 در فارنژیت که در گزارشات قبلی ذکر نشده است حائز اهمیت میباشد. وجود مقاومت آنتی بیوتیکی به اریترومایسین از یافته های ارزشمند این تحقیق می باشد.
كلید واژه: استرپتو کوکوس پیوژنز، تیپ emm، اریترومایسین، iMLSB ،cMLSB

توضیحات بیشتر