دانلود word اثربخشي برنامه آموزش والدين بر کاهش مشکلات رفتاري کودکان

لینک دانلود

 دانلود word اثربخشي برنامه آموزش والدين بر کاهش مشکلات رفتاري کودکان دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثربخشي برنامه آموزش والدين بر کاهش مشکلات رفتاري کودکان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثربخشي برنامه آموزش والدين بر کاهش مشکلات رفتاري کودکان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثربخشي برنامه آموزش والدين بر کاهش مشکلات رفتاري کودکان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روان شناسي كاربردي

تعداد صفحات :20

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان دانلود word اثربخشي برنامه آموزش والدين بر کاهش مشکلات رفتاري کودکان صورت گرفت.روش: روش پژوهش نیمه تجربی با گروه آزمایش، گواه، پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 4 ماهه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان سوم تا پنجم مقطع ابتدایی دارای مشکلات رفتاری شهر تهران در سال تحصیلی 90-89 و نمونه پژوهش شامل والدین 18 کودک دارای مشکلات رفتاری بود که به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب و پس از پاسخگویی به پرسشنامه اختلال رفتاری راتر 1975 به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شد. والدین کودکان گروه آزمایش برنامه آموزش والدین را در 8 جلسه 60 دقیقه ای در 2 ماه دریافت کرد، اما گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از روش آماری کوواریانس تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد که مشکلات رفتاری آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه به طور معناداری کاهش یافت، به علاوه پس از گذشت 4 ماه نتایج مداخله در کودکان گروه آزمایشی پایدار بود.نتیجه گیری: برنامه آموزش والدین راهبردی موثر برای کاهش مشکلات رفتاری کودکان است. بر مبنای نتایج این پژوهش به مشاوران و روان شناسان کودک می توان پیشنهاد نمود که با استفاده از این برنامه آموزشی در کاهش مشکلات رفتاری کودکان بکوشند.
كلید واژه: برنامه آموزش والدین، کودکان، مشکلات رفتاری

توضیحات بیشتر