دانلود word مقايسه تحول شناختي دانشجويان در ادراک از معناداري در زندگي

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه تحول شناختي دانشجويان در ادراک از معناداري در زندگي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه تحول شناختي دانشجويان در ادراک از معناداري در زندگي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه تحول شناختي دانشجويان در ادراک از معناداري در زندگي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه تحول شناختي دانشجويان در ادراک از معناداري در زندگي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي

تعداد صفحات :13

هدف پژوهش حاضر، بررسی تحول شناختی در ادراک دانشجویان از معناداری در زندگی بر اساس ویژگی‌ های جمعیت ‌شناختی بود. روش پژوهش علی - مقایسه ‌ای و جامعه آماری تمامی دانشجویان دختر و پسر همه دوره ‌های تحصیلی دانشگاه های آزاد اسلامی واحد خوراسگان، علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 1389-90 بود. از بین دانشجویان این سه دانشگاه و با استفاده از روش نمونه‌ گیری تصادفی طبقه ‌ای و بر حسب فرمول تعیین کوهن و همکاران (2000)، 400 نفر به ‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه معناداری در زندگی مورگان و فارسیدز (2009) بود. پس از جمع ‌آوری داده ‌ها، با استفاده از آزمون t تک ‌نمونه ‌ای،t نمونه ‌های مستقل، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی توکی، پرسش‌ های پژوهش بررسی شد. نتایج نشان داد که میانگین همه مولفه ‌های معناداری در زندگی دانشجویان بجز مولفه زندگی معنادار، بالاتر از حد متوسط است (P<0.05)، ولی جنسیت، تاهل، سال تحصیل و نوع دانشگاه بر معناداری دانشجویان تاثیری نداشته است. گروه های سنی و رشته تحصیلی بر معناداری دانشجویان موثر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که معناداری در زندگی یک سازه مستقل نیست و بالا رفتن سن باعث کاهش معناداری در زندگی دانشجویان می ‌شود.
كلید واژه: معناداری در زندگی، دانشجویان، هدفمندی و معنا

توضیحات بیشتر