دانلود word تاثير روغن زيتون بر كورتكس تمپورال مغز بدنبال ايسكمي - ريپرفيوژن

لینک دانلود

 دانلود word تاثير روغن زيتون بر كورتكس تمپورال مغز بدنبال ايسكمي - ريپرفيوژن دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير روغن زيتون بر كورتكس تمپورال مغز بدنبال ايسكمي - ريپرفيوژن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير روغن زيتون بر كورتكس تمپورال مغز بدنبال ايسكمي - ريپرفيوژن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير روغن زيتون بر كورتكس تمپورال مغز بدنبال ايسكمي - ريپرفيوژن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: استفاده از آنتی اكسیدان ها برای پیشگیری و درمان عوارض ایسكمی ها بخصوص در مغز مورد توجه و استفاده می باشد. مطالعات استفاده از آنتی اكسیدان ها را برای كاهش مرگ و میر سلولی ناشی از ایسكمی، در مغز موثر نشان دادند. این مطالعه به منظور بررسی اثرات روغن زیتون بر كاهش میزان مرگ و میر سلولهای تمپورال كورتكس تمپورال مغز بعد از القای ایسكمی و ریپرفیوژن انجام شد.مواد و روشها: در این مطالعه از 21 سر موش سوری نر بالغ نژاد bulb-c با وزن 40-35 گرم استفاده شد. موشها به سه گروه 7 تایی سالم، ایسكمی كنترل و تحت درمان تقسیم شدند. روغن زیتون (180 میكرولیتر) قبل از درمان به مدت یك هفته به صورت گاواژ به موش ها داده شد. سپس ایسكمی در لوب تمپورل مغز با بستن شریان كاروتید مشترك (15 دقیقه) ایجاد شد و بعد از آن با كاهش التهاب ناحیه ایسكمیك (به مدت یك هفته)، مجددا روغن زیتون به مدت یك هفته به موشها داده شد. سپس بررسی های سلولی با روش های رنگ آمیزی نیسل و تست تانل انجام شد.یافته ها: مرگ سلولی در ناحیه كورتكس تمپورال در نمونه های ایسكمی نسبت به گروه كنترل افزایش معنی داری داشت. افزایش 35-30 سلول سالم در گروه درمان نسبت به گروه ایسكمی (0.05>p). میزان مرگ و میر سلولی در گروه تحت درمان نسبت به گروه ایسكمی كاهش معنی داری داشت. در گروه ایسكمی نسبت به گروه كنترل كاهش حدود 55-50 سلول مشاهده شد (0.05>p).نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد كه مصرف روغن زیتون بعد از ایسكمی مغزی می تواند مرگ سلولی بدنبال آسیب ناشی از ایسكمی ریپرفیوژن را در حد چشمگیری كاهش دهد.
كلید واژه: لوب تمپورال، ایسكمی - ریپرفیوژن، موش، اثرات نوروپروتكتیو، روغن زیتون

توضیحات بیشتر