دانلود word اثربخشي آموزش مهارت ‌هاي ارتباطي با رويکرد اسلامي بر رضايتمندي زناشويي زوج ‌ها

لینک دانلود

 دانلود word اثربخشي آموزش مهارت ‌هاي ارتباطي با رويکرد اسلامي بر رضايتمندي زناشويي زوج ‌ها دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثربخشي آموزش مهارت ‌هاي ارتباطي با رويکرد اسلامي بر رضايتمندي زناشويي زوج ‌ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثربخشي آموزش مهارت ‌هاي ارتباطي با رويکرد اسلامي بر رضايتمندي زناشويي زوج ‌ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثربخشي آموزش مهارت ‌هاي ارتباطي با رويکرد اسلامي بر رضايتمندي زناشويي زوج ‌ها :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي

تعداد صفحات :10

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مهارت ‌های ارتباطی با رویکرد اسلامی بر رضایتمندی زناشویی بود. طرح پژوهش از نوع نیمه ‌تجربی با پیش ‌آزمون و پس ‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری تحقیق زوج ‌های شهر اصفهان در سال 1389 و نمونه تحقیق 30 زوج بود که به روش داوطلبانه انتخاب شدند و به ‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ (1989) بود. مداخله آزمایشی (مهارت ارتباطی با رویکرد اسلامی) بر روی گروه آزمایش به مدت 6 جلسه 90 دقیقه ‌ای و یک ‌بار در هفته اجرا گردید. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس ‌آزمون و آزمون پیگیری (یک‌ ماه پس از اجرای پس ‌آزمون) به عمل آمد. به‌ منظور تجزیه و انجام داده ‌ها از تحلیل واریانس چندمتغیری و کواریانس (مانکوا) استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت ‌های ارتباطی با رویکرد اسلامی بر بهبود رضایتمندی زناشویی زوج ‌ها در پس ‌آزمون و پیگیری موثر بوده است (P<0.01).
كلید واژه: مهارت ارتباطی، رضایت زناشویی، رویکرد اسلامی

توضیحات بیشتر