دانلود word مقايسه ماستكتومي راديكال تعديل شده و درمان حفظ پستان با راديوتراپي در بيماران مبتلا به سرطان پستان

لینک دانلود

دانلود word مقايسه ماستكتومي راديكال تعديل شده و درمان حفظ پستان با راديوتراپي در بيماران مبتلا به سرطان پستان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه ماستكتومي راديكال تعديل شده و درمان حفظ پستان با راديوتراپي در بيماران مبتلا به سرطان پستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه ماستكتومي راديكال تعديل شده و درمان حفظ پستان با راديوتراپي در بيماران مبتلا به سرطان پستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه ماستكتومي راديكال تعديل شده و درمان حفظ پستان با راديوتراپي در بيماران مبتلا به سرطان پستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: سرطان پستان شایع ترین بدخیمی در خانم ها بوده و یكی از علل شایع مرگ ناشی از سرطان در خانم های 44-40 ساله می باشد. برای درمان جراحی روشهای مختلفی وجود دارد. برداشتن كامل پستان یا رادیكال ماستكتومی تعدیل شده (Modified Radical Mastectomy, MRM) و لامپكتومی یا درمان حفظ پستان (Breast Conservation Therapy, BCT) و سپس رادیوتراپی، دو روش مهم در درمان این بیماری هستند. این مطالعه به منظور مقایسه میزان عود موضعی، متاستاز دور دست، میزان بقای بدون بیماری و بقای كلی این دو روش انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه كوهورت تاریخی بر روی پرونده 300 بیمار مبتلا به سرطان پستان انجام شد كه 100 بیمار با لامپكتومی و رادیوتراپی (درمان حفظ پستان) و 200 بیمار با رادیكال ماستكتومی تعدیل شده (MRM) مورد بررسی قرار گرفتند. پیگیری بیماران با ویزیت در درمانگاه یا با تماس تلفنی انجام شد. میزان عود موضعی، متاستاز و بقای بیماران مشخص و مورد مقایسه قرار گرفت.یافته ها: میانگین سنی گروه 46.96±12.03 BCT سال و گروه 46.79±11.21 MRM سال بود. دو گروه از نظر سنی اختلاف معنی داری نداشتند. پس از دو سال پیگیری، عود منطقه ای در 4 درصد (4 نفر) بیماران گروه BCT و در 3 درصد (6 نفر) بیماران گروه MRM دیده شد، اما پس از پیگیری 5 ساله، این میزان در گروه BCT، هشت درصد (8 نفر) و در گروه 6 MRM درصد (12 نفر) بود. پس از 2 سال، 10 درصد (10 نفر) در گروه BCT و 4 درصد (8 نفر) در گروه MRM فوت نمودند كه تعداد مرگ ها در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. همچنین پس از 5 سال پیگیری، 16 درصد (16 نفر) در گروه BCT و 24 درصد (48 نفر) در گروه MRM فوت نمودند كه تعداد مرگ ها در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد كه درمان با BCT بدلیل حفظ تصور ذهنی بیمار از اندام خود و حفظ زیبائی و نیز مشكلات روحی روانی كمتر و نهایتا كیفیت زندگی بهتر، با رضایت بیشتری همراه بوده است، لذا می توان این نوع درمان حفظ پستان را بدون نگرانی در مبتلایان به كانسر پستان پیشنهاد نمود.
كلید واژه: سرطان پستان، ماستكتومی، درمان حفظ پستان، بقا

توضیحات بیشتر