دانلود word بررسي انگل هاي داخلي و خارجي زئونوز ماهي بني (Barbus sharpeyi) در شادگان و سوسنگرد در سال 1386

لینک دانلود

 دانلود word بررسي انگل هاي داخلي و خارجي زئونوز ماهي بني (Barbus sharpeyi) در شادگان و سوسنگرد در سال 1386 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي انگل هاي داخلي و خارجي زئونوز ماهي بني (Barbus sharpeyi) در شادگان و سوسنگرد در سال 1386  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي انگل هاي داخلي و خارجي زئونوز ماهي بني (Barbus sharpeyi) در شادگان و سوسنگرد در سال 1386،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي انگل هاي داخلي و خارجي زئونوز ماهي بني (Barbus sharpeyi) در شادگان و سوسنگرد در سال 1386 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم بهداشتي جندي شاپور (JENTASHAPIR JOURNAL OF HEALTH SCIENCES)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: گوشت ماهی به عنوان یکی از منابع غذایی مهم در سبد غذایی مردم بسیاری از مناطق جهان است. میزان مصرف گوشت ماهی در استان خوزستان مانند سایر نقاط جهان زیاد است. نقش ماهی در انتقال برخی از عوامل انگلی به انسان توسط محققین زیادی گزارش شده است. این تحقیق به منظور بررسی انگل های داخلی و خارجی ماهی بنی و اهمیت این انگل ها در ایجاد بیماری در انسان صورت گرفته است.روش بررسی: در این مطالعه برای تعیین انگل های خارجی و داخلی 20 نمونه ماهی بنی از تالاب شادگان و سوسنگرد به صورت زنده صید شد و انگل های خارجی و داخلی آنها بر اساس روش پارازیتولوژی جدا گردید.یافته ها: از آبشش و پوست ماهی ها انگل Dactylogyrus pavlowsky و Ichthyophthirius multifiliis به ترتیب 60 درصد و 5 درصد جدا گردید. از روده ماهی های مورد مطالعه 5 درصد نماتودا Contracaecum sp و 25 درصد تک یاخته Balantidium sp و از کیسه صفرا ماهی های مورد مطالعه 5 درصد تک یاخته ایی Myxidium sp جدا گردید. در آزمایش هضم پروتئینی عضلات 15 درصد تاکی زوایتهای شبیه به Sarcocystis جدا شد.نتیجه گیری: بر اساس این نتایج پیشنهاد می گردد که از خوردن گوشت ماهی به صورت خام و نیمه پخته در این منطقه اجتناب شود. پیشنهاد می گردد برای تعیین آلودگی های انگلی در سایر گونه های ماهیان و شناسایی خطرات انتقال بیماری های مشترک از ماهی به انسان مطالعات جامع تری صورت گیرد.
كلید واژه: ماهی بنی، آلودگی انگلی داخلی و خارجی، زئونوز

توضیحات بیشتر