دانلود word بررسي رابطه ميان احساس محروميت نسبي و مشارکت سياسي در ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان

لینک دانلود

 دانلود word بررسي رابطه ميان احساس محروميت نسبي و مشارکت سياسي در ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي رابطه ميان احساس محروميت نسبي و مشارکت سياسي در ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي رابطه ميان احساس محروميت نسبي و مشارکت سياسي در ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي رابطه ميان احساس محروميت نسبي و مشارکت سياسي در ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش سياسي

تعداد صفحات :36

مشارکت سیاسی به عنوان یکی از انواع مشارکت، از شاخص های مهم توسعه اجتماعی و سیاسی در کشورها به شمار می رود. مشاركت سیاسی دانشجویان كه بزرگ ترین گروه جمعیتی در كشورهای در حال توسعه و مسوولان اداره جامعه در آینده محسوب می شوند، اهمیت خاصی برای ثبات سیاسی و پویایی جامعه دارد. هدف از نوشتن این مقاله بررسی رابطه احساس محرومیت نسبی و مشارکت سیاسی دانشجویان در دانشگاه اصفهان است. این مطالعه به روش پیمایشی و توصیفی صورت گرفت. نمونه شامل 188 نفر دانشجوی دانشگاه اصفهان بود که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از روش پرسش نامه استفاده شده است که اعتبار آن، به روش صوری - محتوایی و پایایی آن به کمک آماره آلفای کرونباخ سنجیده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و با به کارگیری نرم افزار SPSS16 و Amos18 صورت گرفت. یافته ها نشان داد درحالی که بین احساس محرومیت اقتصادی و میزان مشارکت سیاسی متعارف رابطه معنی داری وجود ندارد (0.05<p)، اما بین سایر ابعاد محرومیت نسبی با ابعاد مشارکت سیاسی رابطه منفی وجود دارد (0.01>p) و با افزایش احساس محرومیت نسبی، میزان مشارکت سیاسی در تمام ابعاد آن کاهش می یابد.
كلید واژه: احساس محرومیت فردی، احساس محرومیت فرهنگی، احساس محرومیت اقتصادی، احساس محرومیت سیاسی، نگرش به مشارکت سیاسی، شیوه های مشارکت سیاسی

توضیحات بیشتر