دانلود word بررسي تاثير آموزش مهارت هاي مطالعه بر راهبردهاي مطالعه در دانشجويان علوم کتابداري و اطلاع رساني پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

لینک دانلود

 دانلود word بررسي تاثير آموزش مهارت هاي مطالعه بر راهبردهاي مطالعه در دانشجويان علوم کتابداري و اطلاع رساني پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي تاثير آموزش مهارت هاي مطالعه بر راهبردهاي مطالعه در دانشجويان علوم کتابداري و اطلاع رساني پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي تاثير آموزش مهارت هاي مطالعه بر راهبردهاي مطالعه در دانشجويان علوم کتابداري و اطلاع رساني پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي تاثير آموزش مهارت هاي مطالعه بر راهبردهاي مطالعه در دانشجويان علوم کتابداري و اطلاع رساني پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه)

تعداد صفحات :13

هدف: راهبردهای یادگیری و تدریس به عنوان یکی از راهکارهای عملی در راستای بهبود کیفیت آموزش و موفقیت تحصیلی دانشجویان اهمیت به سزایی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر دوره آموزش مهارت های مطالعه و یادگیری بر راهبردهای مطالعه و یادگیری در دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.روش: پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی و به صورت دو گروهی همراه با پیش آزمون و پس آزمون انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 50 نفر از دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که در سال 1389 مشغول به تحصیل بودند، می باشد. نحوه ارائه دوره به صورت کارگاهی بود و از روش های تدریس سخنرانی کوتاه، کار در گروه های کوچک، بحث گروهی، پرسش و پاسخ و سمینار برای ارائه مطالب استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های اطلاعات فردی و جمعیت شناختی و راهبردهای مطالعه و یادگیری است. برای مقایسه داده های کمی در دو گروه از نظر نمرات کسب شده از پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری از آزمون تی، برای مقایسه نمرات قبل و بعد از کارگاه از آزمون تی زوج و برای مقایسه داده های کیفی بین آن ها از آزمون مجذور کای در نرم افزار اس پی اس اس استفاده گردید.یافته ها: میانگین نمرات کسب شده از 10 حیطه پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری در آزمون اولیه در دو گروه اختلاف معنی داری وجود نداشت. نمرات دانشجویان در 5 حیطه انتخاب ایده اصلی (p=0.002)، راهنمای مطالعه (p=0.000)، پردازش اطلاعات (p=0.002)، خودآزمایی (p=0.005) و استفاده از راهبردهای آزمون (p=0.000) پس از شرکت در دوره آموزشی نسبت به قبل افزایش معنی داری یافته بود.اصالت/ارزش: با توجه به این که مهارت های فکری و راهبردهای ذهنی قابل آموزش و یادگیری هستند، برنامه آموزشی فوق را می توان برای بهبود راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان به کار گرفت.
كلید واژه: مهارت های مطالعه، راهبردهای مطالعه، یادگیری، کارگاه آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

توضیحات بیشتر