دانلود word بررسي رابطه بين سهام داران نهادي و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود

 دانلود word بررسي رابطه بين سهام داران نهادي و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي رابطه بين سهام داران نهادي و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي رابطه بين سهام داران نهادي و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي رابطه بين سهام داران نهادي و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشگر (مديريت) (Journal of Industrial Strategic Management)

تعداد صفحات :13

یکی از نقش های حاکمیت شرکتی کاهش تضاد منافع بین سهام داران و مدیران است. نقش حاکمیت شرکتی زمانی مفید است که مدیران از منافع سهام داران منحرف می شوند. نمونه ای از انحراف منافع سهام داران، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی است. سهام داران نهادی به عنوان یکی از متغیرهای بیرونی حاکمیت شرکتی که اکثرا مالک بخش عمده ای از سهام شرکت نیز می باشند، فرصت ها و توانایی های لازم برای نظارت بر مدیران را دارا می باشند و می توانند از این طریق بر تصمیمات مدیران اثر بگذارند. لذا ممکن است ضمن اعمال فشار بر مدیران آنها را مجبور به مدیریت سود نمایند و یا بر عکس جلوی فرصت طلبی و سوء استفاده مدیران را بگیرند و ممکن است وقوع مدیریت سود را کاهش دهند. همچنین سهام داران نهادی احتمالا، درک سرمایه گذاران را از اعتبار عملکرد شرکت ها که به وسیله سود در شرایط مدیریت سود ارزیابی می شود، بهبود می بخشند. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سهام داران نهادی با مدیریت سود است. متغیرهای کنترل تحقیق، متغیر اندازه و اهرم مالی می باشد. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی دوره پنج ساله از سال 1383 تا پایان سال 1387 به تعداد 196 شرکت می باشد. لذا از متدولوژی داده های ترکیبی رابطه بین متغیرها ارزیابی و آزمون می شود، همچنین فرضیه های پژوهش به تفکیک صنایع آزمون شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سهام داران نهادی و مدیریت سود رابطه مثبت معناداری وجود دارد و همچنین بین متغیرهای کنترلی (اندازه شرکت و اهرم مالی) و مدیریت سود رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
كلید واژه: سهام داران نهادی، مدیریت سود، اندازه شرکت، اهرم مالی

توضیحات بیشتر