دانلود word جستاري در رويکرد ديالکتيکي به «خواندن»

لینک دانلود

 دانلود word جستاري در رويکرد ديالکتيکي به «خواندن» دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word جستاري در رويکرد ديالکتيکي به «خواندن»  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word جستاري در رويکرد ديالکتيکي به «خواندن»،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word جستاري در رويکرد ديالکتيکي به «خواندن» :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه)

تعداد صفحات :29

هدف: نوشته حاضر سعی دارد تا تبیین کند که خواندن عملی دیالکتیکی است. برای این کار، ضمن اشاره به مفهوم دیالکتیک در دوره باستان و با نگرشی به مفاهیم انسان، جهان، علم، زبان، و فهم، به بحث در مورد شان دیالکتیکی خواندن پرداخته شده است. روش: در نوشته حاضر، رهیافت تحلیل مفهومی به کار گرفته شده است. این رهیافت که بیشتر در نوشته های تحلیلی و نظری کاربرد دارد، با تحلیل و بررسی آراء و نظرات درباره یک موضوع خاص، نقطه نظر و تفکر خاصی را به عنوان نقطه عزیمت تحلیل انتخاب می کند و از آن رهگذر، به واکاوی مفهوم و بحث در آن موضوع می پردازد. همچنین برای تبیین مفهوم دیالکتیکی خواندن، از پدیدارشناسی هایدگر و فهم دیالکتیکی گادامر به عنوان نقطه عزیمت بهره گرفته شده است. یافته ها: از مقایسه عمل خواندن در دوره پیشامدرن و دوره مدرن، چنین برمی آید که خواندن در دنیای امروز امری دوگانه انگار (مبتنی بر تقابل سوژه/ابژه)، تصویرگرا و تک گو است. این در حالی است که نوشته در دوران باستان و قرون وسطی چنین شانی نداشته و بیشتر به آن به عنوان سخن مولف غایب نگریسته می شد که در غیاب وی باید با گفته های وی به همسخنی پرداخت و کتاب را هضم نمود. رویکرد تک گویانه نسبت به متن که ارمغان دنیای جدید است، مانع هر گونه فهم و ارتباط صحیح انسان با جهان متن شده است. فهم به عنوان پیش شرط عمل خواندن، واقعه ای خارج از اختیار انسان و کنترل روش شناسانه است. واقعه خواندن تاریخمند است که ریشه در سنت دارد و از همسخنی و گفت و گوی انسان با متن و امتزاج افق متن و خواننده حاصل می شود. اصالت/ارزش: بداعت نوشته حاضر در گستردن افق معنایی دیگری در مورد عمل خواندن، در شرایطی است که پارادایم روانشناختی، حاکم بر محیط خواندن و عمل خواندن است. امروزه نوشته های بسیاری با عنوان تکنیک های مطالعه، سنجش مطالعه، روش های مطالعه و یادگیری، و... در گوشه و کنار مشاهده می کنیم که کتاب را شیئی تحت انقیاد و کنترل ذهن انسان تلقی می کند و این پیش فرض را می پروراند که با کنترل عمل خواندن به کمک روشی که توصیه می کند، می توان به فهم دست یافت. در نوشته حاضر استدلال می شود که فهم اساسا با گشودگی، همسخنی و گفت و گو با متن حاصل می شود نه با تفوق و سیادت روش شناسانه بر آن.
كلید واژه: دیالکتیک، خواندن، مطالعه، فهم دیالکتیکی، گادامر

توضیحات بیشتر